@مجله گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری@* various magazine literary & culture & art *
نویسنده :سعادت
تاریخ:سه شنبه 20 اسفند 1392-09:56 ب.ظ

ضرب المثل فرانسوی ( ه )

1. هیچ چیزی، بدون علت نیست.
2. هر هنری، کلیت شخص را میطلبد.
3. همدردی، سبب تخفیف درد میشود.
4. هیچ خریدی نمیتواند مثل هدیه باشد.
5. هیچ بالشی به نرمی وجدان آسوده نیست.
6. هر فردایی نانش را به همراه دارد.
7. هیچکس به اندازه ی یک پدر روحانی که پیشتر یک راهب بوده است، نمیتواند درک درست تری از مفهوم ناراستی داشته باشد.
8. هیچ چیزی مثل مهربانی، به سرعت کهنه نمیشود.
9. هر منقار کجی، بوسیله شکارش نگه داشته میشود.
10. هیچ چیزی دلچسب تر از میوه ی ممنوعه نیست.
11. همیشه از مرگ متوفی، زمان زیادی سپری شده است.
12. هیچ چیز برای فرد طالب غیر ممکن نیست.
13. هیچ چیز مسری تر از یک مثال نیست.
14. هیچ ماهیگیری ای، به پای ماهی گیری در دریا نمیرسد.
15. هر کسی لذتش را در جایی میجوید.
16. همه ی گنجهای زمین، نمیتواند لحظه ای سوخت شده را بازگرداند.
17. همراه دزد نیز، به اندازه ی دزد گناهکار است.
18. هیچ مردی، قهرمان نوکرش نیست.
19. هر چقدر قوم و خویش فرد بیشتر باشد به همان اندازه نیز، مشکلاتش زیاد میشود.
20. هیچ غروری بدتر از غرور یک گدای نوکیسه نیست.
21. هیچ چیزی به سادگی یک عمل خوب، خدشه دار نمیشود.
22. هر کسی را دوست داری، سگش را نیز دست بدار.
23. هماهنگ کن عبایت را با وزیدن باد.
24. هر چقدر گستره ی صعود بیشتر باشد، ابعاد سقوط  نیز بیشتر است.
25هیچ قفلی در برابر قدرت طلا تاب ایستادگی ندارد.
26. هیچگاه فردی را دو شیطانه نکن.
27. هرگز پوست شیر ارزان نیست.
28. هرگز در جلوی یک آدم لنگ، لنگ نزن.
29. هر کاری باید آغازی داشته باشد.
30. هدیه یک مرد شرور، رگه هایی از اربابش را دارد.
31. هر روزی، گناه خاص خود را دراد.
32. هر سوراخی، میخ مناسبی را طلب میکند.
33. هیچگاه در سنگری مباش که طرف مقابلت قویتر از تو باشد.
34. هر سگ پارس کننده ای، گاز نمی گیرد.
35. هیچ روزی به اندازه ای بلند نیست که به شب نینجامد.
36. هرچه نفرین های علیه روباه بیشتر باشد، به همان قدر نیز، سورچرانی اش بیشتر میشود.
37. هر رقاصی را نمیتوان شادمان خواند.
38. هیچ سبزه ای بر روی راه کوبیده شده نمیروید.
39. هیچکس نمیتواند هم پدرش را خشنود کند و هم همه را.
40. هیچ خورشتی به ذائقه ی همه خوش نمی نشیند.
41. هیچ چیزی به اندازه ی رازداری، طاقت فرسا نیست.
42. هدایای کوچک، دوستی را آبیاری میکند.
43. هیچ لباس فاخری نمیتواند یک دلقک را استتار کند.
44. همیشه چیزی به دختر آراسته و لباس ژنده، میچسبد.
45. همه چیز، به جز روز و شب قابل خریداری است.
46. همه ی واقعیات، نباید بر زبان رانده شود.
47. همه ی انسانها، یا از چیزی میترسند؛ یا عاشق چیزی هستند و یا اینکه گم کرده ای دارند.
48. هیچ ضیافتی، به پای ضیافت آدم خسیس نمیرسد.
49. همه ی راه ها به رم ختم میشود.
50. همانطورکه یک نوک ظریف از پس سوراخ کردن چیزی بر نمی آید، تیغی که بیش از اندازه تیز باشد نیز، خوب نمیبرد.
51. هر چوبی، برای ساختن تیر مناسب نیست.
52. هر کسی، روش خاصی برای تازیانه خوردن دارد.
53. هیچ چیزی مسخره تر از تشریفات صرف نیست.
54. همه چیز به علت تاخیر، از کف نمیرود.
55. هوا، باد، زن و شانس مثل تاس لغزنده هستند.
56. هیچکس در کشورش، پیامبر نیست.
57. همیشه پند اول یک زن را مورد توجه قرار بده.
58. هیچ چیز به اندازه ی پند، مفت و مجانی نیست.
59. هیچ چیز برای آدم بی میل، آسان نیست.
60. همه ی اختلافات از بله و نه ناشی میشود.
61. هییچوقت با نور شمع زن(کم) زیرپوشت را انتخاب نکن.
62. هیچ چیزی سنگین تر از رازداری نیست.
63. همه بر این گمانند که بارشان سنگین تر از دیگران است.
64. هر چقدر صعود بیشتر باشد، به همان اندازه نیز سقوط بیشتر است.
65. هر چیز سستی، نمی افتد.
66. هیچ چاشنی ای به پای اشتها نمیرسد.
67. هر انسانی، ارزش خاص خود را دارد.
68. هر چقدر تعداد ابلهان بیشتر باشد، به همان اندازه نیز ابعاد خنده، افزایش می یابد.
69. هرگز سعی نکن که اشتباه احمق را به وی گوشزد کنی.
70. هر پرنده ای، لانه اش را دوست دارد.
71. هر آسیابانی، آب را به طرف آسیای خود میکشد.
72. هیچ آتشی، بدون دود نیست.       


نویسنده :سعادت
تاریخ:چهارشنبه 30 بهمن 1392-06:42 ب.ظ

ضرب المثل فرانسوی ( ی )

1. یکصد سال نگرانی، توان پرداخت یک پاپاسی قرض را ندارد.

2. یک نقل قول ظریف، به سان الماس در دست یک آدم با شعور بوده؛ و به مثل یک سنگریزه در دست آدم احمق است.

3. یک چکش نقره ای، یک درآهنین را می شکند.

4. یک شاهزاده ی نجیب، حتی یک سکه نیز در جیبش ندارد.

5. یک میمون سالخورده، ادا و اطوار گیرایی ندارد.

6. یک موش مرده، سرما را حس نمی کند.

7. یک مرد ممکن است سگش را به گاز گرفتنش، وادارد.

8. یک مثال خوب، بهترین موعظه است.

9. یک ماهی در جاهایی چون آب، سس و آب شنا می کند.

10. یک مرد لنگ، همراه مرد لنگ تر از خودش، نمی شود.

11. یک لذت همراه با هزار درد است.

12. یک ماهیگیر لاف زن، همیشه از کوچه ی پشتی داخل خانه می شود.

13. یک نگهبان بد، معمولاٌ سبب تغذیه ی گرگ می شود.

14. یک سگ گرسنه، از غذای دستمالی شده نیز نمی گذرد.

15. یک گربه خوب، یک موش صحرایی خوب است.

16. یک مرد کور، کور دیگر را به چاه می اندازد.

17. یک مرد کوچک، یک بلوط تناور را می اندازد.

18. یک کفش زیبا، معمولاٌ پا را می زند.

19. یک مرد سواره، همیشه مغرور است.

20. یک فرشته ی جوان، شیطانی پیر است.

21. یک شمشیرزن خوب، هرگز آدمی ستیزه جو نیست.

22. یک آدم سیر، ناصح خوبی است.

23. یک شکم پر،یک شکم پر است.

24. یا فقیر بمان، یا اینکه از طریق درستکاری، شکوفا شو.

25. یک شرور را تدهین کن تا به سیخت بکشد و یک آدم شرور را به سیخ بکش تا تدهینت کند.

26. یک شمشیر کوتاه برای یک مرد شجاع کفایت می کند.

27. یک پنی شانس، برابر با یک پوند عقل است.

28. یک مرغ کور نیز،گاهی دانه می یابد.

29. یا سندان باش یا چکش.

30. یک شوهر کر و یک زن کور، زن و شوهر خوبی هستند.

31. یک زاغ، نشانه ی اندوه؛ دو زاغ، نشانه ی شادی؛ سه زاغ، نشانه ی عروسی؛ و بالاخره چهار زاغ، نشانه ی تولد است.

32. یک روسی، مست؛ دو روسی، بازی شطرنج؛ سه روسی، انقلاب؛ و بالاخره چهار روسی، یک ساز زهی است.

33. یک روباه خوب مرغ همسایه اش را نمی خورد.

34. یک کیک و یک رسم بد، باید شکسته شوند.

35. یک دختر بی تربیت به شیطنت فکر میکند.

36. یک خوک، همیشه خواب آشغال را می بیند.

37. یک الاغ دو بار بر روی یک سنگ سکندری نمی خورد.

38. یک زن آزمند، مستحق یک مرد شیاد است.

39. یک جشن، با خوردن گرم می شود.

40. یک جرقه، می تواند آتش بزرگی را موجب شود.

41. یک دماغ بزرگ، نمی تواند زیبایی یک چهره ی گیرا را مخدوش کند.

42. یک مرد سالم، آدمی کامیاب است.

43. یک آدم ترسو، می تواند تهدید کند.

44. یک عمارت بزرگ در عرض چند ساعت ساخته نمی شود و پیگیری لازم دارد.

45. یک پا، بهتر از دو پای چوبی است.

46. یک ضرر، همراه با زیان های متوالی است.

47. یک ارتش، بر روی شکمش قدم رو می رود.

48. یک احمق را، احمق بزرگتر، می ستاد.

49. یک احمق، همیشه در ابتدای کار است.

50. یک قول خشک و خالی، احمق را پایبند می کند.

51. یک کنده کج، آتش خوبی به دست می دهد.


هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic