@مجله گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری@* various magazine literary & culture & art *
نویسنده :سعادت
تاریخ:سه شنبه 24 بهمن 1391-03:06 ب.ظ

ضرب المثل انگلیسی « ژ - ز »

« ژ »

-

« ز »

1.زبان کوچک، گستره ای بزرگ دارد.

2. زمانی که فقر داخل میشود، عشق از پنجره پر میکشد.

3. زمستانی که سخت باشد، سگ به جان سگ می افتد.

4. زمانی که فرد مغرور، در تیررس ستایش مردی دیگر قرار میگیرد؛ احساساتش جریحه دار میشود.

5. زمانی که عشق[ هیجان] از در جلویی وارد میشود، عقل از در پشتی می گریزد.

6. زناشویی و سالمندی، انسان و حیوان را رام میکند.

7. زهر اندک، به سادگی شیرینی های بسیاری را تلخ میکند.

8. زیبایی را از چشم بیننده باید دید.

9. زیبایی، ظاهری است.

10. زن زیبای فقیر بیش از شوهر، مردهای عاشق را بسوی خود جذب میکند.

11. زیان شناخته شده، بهتر از زیان ناشناخته است.

12. زنبورها در ظرف عسل، بست می نشینند.

13. زن و اراده اش، مرض خطرناکی است.

14. زن یعنی، ستیزه و کشمکش.

15. زن خوب، سبب خوبی مرد میشود.

16. زن دراز، تنبل؛ زن کوچک، جیغ جیغو؛ و زن زیبا، مغرور است.

17. زمان، سوارکاری است که جوانی را رام میکند.

18. زخم های متفاوت، باید مرحمهای متفاوتی داشته باشد.

19. زمانی که به دنبال رنج، سود حاصل میشود؛ رنج فراموش میشود.

20. زمانی که دری بسته میشود، در دیگری باز میشود.

21. زمانی که خانه و سرزمین به تاراج میروند، این دانش است که خود نمایی میکند.

22. زیاد در هنگام جستن، مته به خشخاش نگذار؛ چون ممکن است برای خود دردسر بتراشی.

23. زندگی تن آسایانه با زندگی تنبلانه تفاوتی ندارد.

24. زایش بدبختی، آسانتر از فراموشی شکوفایی است.

 نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 22 بهمن 1391-09:04 ب.ظ

ضرب المثل انگلیسی « س »

1.سیب تا رسیدن به زمین، هزار بار میلغزد.

2. سال کبیسه، سال خوبی برای گوسفندان نیست.

3. سریع العملی، نشانه جرأت نیست.

4. سیر سبب چشمک زدن، نوشیدن و بو دادن میشود.

5. سلیقه، قاعده بردار نیست.

6. سگ خوابیده را به حال خودش بگذار.

7. سگ پارس کننده، به ندرت گاز میگیرد.

8. سکوت، طلایی است.

9. سفر، ذهن گشا و بینش آفرین است.

10. سرخ شوندگی، نشانه متانت است.

11. ساختمان محکم، باید پی محکمی داشته باشد.

12. سه نفر نیز میتوانند، آدم هایی رازدار باشند؛ مشروط بر اینکه دو نفرشان مرده باشد.

13. سرقت مال دزدی، عملی منصفانه است.

14. سر پیر را نمیتوان بر روی تن جوان کار گذاشت.

15. سیاه ترین نقطه ی شب، ساعتی قبل از دمیدن سپیده است.

16. سطحی ترین زخمها از آن بیشترین پارس کنندگان است.

17. سال پر برف، سال پر محصول را به دنبال دارد.

18. سر هر عصای امپراطوری به واقع کج است.

19. سرعت بیشتر، سقوط بیشتر.

 نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:چهارشنبه 18 بهمن 1391-08:29 ب.ظ

ضرب المثل انگلیسی « ش »

1.شعور، بهتر از ثروت است.

2. شما نمیتوانید هم کیک را داشته باشید، هم آنرا بخورید.

3. شیطان، جهت تحقق هدفش، به هر آیه ای در انجیل متوسل میشود.

4. شیطان آشنا، بهتر از شیطان ناشناخته است.

5. شیر که ارزان باشد، خریدن گاو فایده ای ندارد.

6. شیر ریخته شده را فراموش کن.

7. شهرت، یک ذره بین است.

8. شهامت، جنگنده بوده؛ ولی احتیاط، می گریزد.

9. شوهر، همیشه آخرین کسی است که در می یابد.

10. شوخی نیز، خطوط قرمز خودش را دارد.

11. شمع با سوختنش، به اطراف نور می پراکند.

12. شکارچی پر سر و صدا چیزی را شکار نمیکند.

13. شب طوفانی، روز روشن را به دنبال دارد.

14. شادی تقسیم شده، شادی مضاعف است.

15. شادی، موجب عمر بلند میشود.

16. شش ساعت خواب برای مرد، هفت ساعت خواب برای زن و خواب هشت ساعته برای یک ابله.

17. شکسته شده های دوران جوانی در پیری احساس میشود.

 

 نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:سه شنبه 17 بهمن 1391-10:31 ق.ظ

ضرب المثل انگلیسی « ض - ص »

« ض »

1.ضرورت، مادر اختراع است.

2. ضرب المثل ها، فرزندان تجربه هستند.

 

« ص »

1.صلح لاغر، بهتر از جنگ چاق است.

2. صدقه، هیچگاه فقرآفرین نیست.

 نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:پنجشنبه 12 بهمن 1391-10:09 ب.ظ

ضرب المثل انگلیسی « ظ - ط »

« ظ »

-

« ط »

1.طلای امروز، خاک فردا.

2. طلا، سبب تباهی یک آدم شریف میشود.

3. طعمه، قلاب را پنهان میکند.

4. طبیعت، آنچیزی را میدهد که انسان توان قاپیدن را ندارد.

5. طولانی ترین راه، کوتاهترین راه بازگشت بسوی خانه است.

 نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:سه شنبه 10 بهمن 1391-11:52 ق.ظ

ضرب المثل انگلیسی « ع »

1.عریان به دنیا می آئیم و عریان از دنیا میرویم.

2. عمل، میوه ؛ وحرف، برگ است.

3. عقابها، به تنهائی پرواز میکنند.

4. عشق و عقلانیت، با هم همخوانی ندارند.

5. عشق به قفل سازان، پوزخند میزند.

6. عشق، زجری گوارا است.

7.عروسی، عروسی آور است.

8. عبارت ارادتمند شما، همیشه صادقانه نیست.

9. عجله ی بیشتر، سرعت کمتر.

10. عقلانیت، بدون ابلهی معنا و مفهومی ندارد.

11. علف آنسوی دیوار، سرسبزتر است.

 نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:شنبه 7 بهمن 1391-09:28 ب.ظ

ضرب المثل انگلیسی « غ »

1.غصه ی نو، غصه های کهنه را بر می انگیزاند.

2. غرور و جلال، نمیتوانند هم نشین شوند.

3. غروب، روز را به اوج میرساند.

4. غازی  را که تخم طلا میگذارد، نکش.

5. غیبت طولانی بزودی فراموشی می آورد.

6. غرور ثروت، برای فقرا دردسر ساز میشود.

 نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:جمعه 6 بهمن 1391-01:02 ب.ظ

ضرب المثل انگلیسی « ف »

1.فریب و نیرنگ، همیشه دستپاچه اند.

2. فقر، بیگانه ها را آشنا میکند.

2. فلاکت، انسان را با غریبه ها همخوابه میسازد.

3. فردا نیز، روزی دیگر است.

4. فتنه، بال های پرانی دارد.

5. فایده نگری، بهتر از شتابزدگی است.

6. فرد، نمیتواند هم با خرگوش بدود، هم با تازیان شکار کند.

7. فرد از طریق دوستانش، قابل شناسائی است.

8. فرزندان شیطان، شانس شیطان را دارند.

9. فردی که در یک طویله پا به عرصه ی حیات میگذارد، اسب نیست.

10. فرد، پیش از راه رفتن باید بخزد.

11. فرد نمیتواند، نداشته اش را ببازد.

 

 

 

 نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 1 بهمن 1391-09:45 ب.ظ

ضرب المثل انگلیسی « ق »

·       1. قلم و جوهر، خیش شعورند.

·       2. قیل و قال بسیار، ولی کمک ناچیز.

·       3. قول، بسان رویه ی پای شکستنی است.

·       4. قلم از شمشیر قویتر است.

·       5. قسم خورده شده در طوفان، در هوای آرام فراموش میشود.

·       6. قدم ها، باید فاصله دار باشد.

·       7. قرض دادن، گم کردن است.

·       8. قدرت مطلق، فساد برانگیز است.

·       9. قایق خودت را پارو بزن.

·       10. قانون، در صبح و شب، یکسان نیست.

·       11. قصه ائی که بد گفته میشود، در جریان گفتن، مخدوش میشود.

·       12. قرص تلخ نیز میتواند سلامتی بخش باشد.

·       13. قدرت درمانی پرهیز، بیشتر از قدرت درمانی پزشکان است.نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:پنجشنبه 28 دی 1391-09:40 ب.ظ

ضرب المثل انگلیسی « ک »

1. کسی که با گرگ همنشین میشود، مثل یک گرگ زوزه خواهد کشید.

2. کسی که می نوشد، میخوابد؛ و کسی که خوب میخوابد نیز به فکر مشکل تراشی نخواهد بود.

3. کسی که خادم محراب است، باید در مجاورت آن زندگی کند.

4. کیف و دهانت را قرص کن.

5. کیف سبک، دل را سنگین میکند.

6.کیف سنگین، دل را سبکبار میکند.

7. کور ارادی، بدتر از کوری طبیعی است.

8. کور، مرد بی کتاب است.

9. کندی، ایمنی و اطمینان است.

10. کشتی را فدای چیزهای بی ارزش نکن.

11.کشتی و زن، همیشه نیاز به مرمت دارند.

12. کره در صبح،طلا؛ در ظهر، نقره؛ و کره ی شبانگاهی، سرب است.

13. کت خود را به اندازه ی پارچه ات قواره کن.

14. کفایت، دسته کمی از ضیافت ندارد.

15. کار خوب خاموش مانده، و کار بد پیوسته فراگیر است.

16. کار بر تفریح اولویت دارد.

17. کار عاری از تفریح، فرد را دلمرده میکند.

18. کار زن، تمام شدنی نیست.

19. کسی که از خرد ورزی محروم است، بهتر است که به غریزه اش پناه برد.

20. کسی که قضاوت را میخرد، عدالت را میفروشد.

21. کار خیرت را در بوق و کرنا نکن.

22. کسی که با شیطان شام میخورد، باید قاشق بلند داشته باشد.

23. کسی که زندگی پر التهابی دارد، زودتر راهی گور میشود.

24. کسی که روغن را پیمانه میکند، باید دستش را چرب کند.

25. کسی که خوشنام است در ساعات سعد پا به عرصه ی حیات گذاشته است.

26. کسی که تا خرخره میخورد، باید با روزه گرفتن چربیها را آب کند.

27. کار خوب، با سرعت سازگاری ندارد.

28. کسیکه میخوابد، متوجه گرسنگی خود نیست.

29. کسیکه آخر از همه میخندد، بلندتر از همه میخندد.

30. کسیکه با خودش حرف میزند، با یک ابله سخن میگوید.

31. کسیکه به دنبال ممنوعه هاست، چیزی را می یابد، که برایش خوشایند نیست.

32. کسیکه از گناه آدم گنهکار در میگذرد، تهدیداتش ا متوجه اشخاص بیگناه میکند.

33. کسیکه به حال دیگری دل میسوزاند، به یاد خودش میافتد.

34. کسیکه در بستر های رز میخوابد، در خارزار توبه خواهد کرد.

35. کثافت و پول همنشین هستند.

36. کسیکه اهمیتی به پنی ها نمیدهد، نمیتواند پوند داشته باشد.

37. کشتار پزشکان، بیشتر از درمانشان است.

38.کسیکه آخر از همه میپردازد، هرگز دو بار نمیپردازد.

39. کار امروز را به فردا حواله نده.

40. کسیکه پای برهنه دارد، نباید خار بکارد.

41. کار اشتباه نیز میتواند، درست از کار در آید.

42. کار را به موقع انجام بده.

43. کم گوئی، قابل اصلاح است.

44. کسیکه گناهش را توجیه میکند، پیش از ثابت شدن جرمش در دادگاه، پیشاپیش به گناه خود اعتراف کرده است.نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 25 دی 1391-01:07 ب.ظ

ضرب المثل انگلیسی { ل - گ }

ل:

1. لغزش، ممکن است مانع از افتادن شود.

2. لذت مندانه خورده، ولیکن در نوشیدن اندازه نگه دار.

3. لیوان پر، باید با احتیاط کامل جا به جا شود.

4. لباس گشاد با دوام بوده، و لباس تنگ پاره میشود.

گ:

1. گوهر تراش نخورده، نمی درخشد.

2. گوشت برای یک مرد، سم برای دیگران است.

3. گوسفندی خوب است که پشم زیادی داشته و در عین حال کمتر بع بع کند.

4. گناه کار بزرگ ، قدیس بزرگ.

5. گناهان قدیمی، سایه های بلندی می اندازند.

6. گل زیبا زود تر پژمرده میشود.

7. گرسنگی، بهترین چاشنی است.

8. گذشته ها، گذشته است.

9. گوشت خوک و شراب تازه، آدمی را زود هنگام میکشد.

10. گوش باید عریض و زبان باید کوتاه باشد.

11. گاهی بزرگترین برد، از باختن حاصل میشود.

12. گریز از حادثه، گریز ناپذیر است.

13. گرفتار ترین آدمها، بیشترین اوقات فراغت را دارند.

14. گفتار زیاد ، عمل کم.

15. گفتن همانا و تمام کردن همانا.

16. گشاده رویی، ازدواج دختر را تقریبأ تضمین میکند.

 نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:جمعه 22 دی 1391-02:13 ب.ظ

ضرب المثل آنگلوساکسون ( م )

1. مراقب باش که آنچه را که نمی خواهی، نیابی.

2. میمون ارغوانی پوش نیز یک میمون است.

3. موزیک، سینه های وحشی را افسوس میکند.

4. موهای سفید، شکوفه های مرگ هستند.

5. میوه ممنوعه، به مثل عسل است.

6. مردم به هم بر میخورند، ولی کوه ها به یکدیگر سلام نمیگویند.

7 . مغز ، بهتر از زور بازو است.

8. مصونیت، همیشه منجر به جنایات بزرگتر میشود.

9. مشکل تقسیم شده، مشکلی نیمه است.

10. مستی، آشکار ساز پنهان، داشته ها است.

11. مرگ، تمامی درها را میبندد.

12. مرگ یا زود هنگام است یا دیر هنگام.

13. مردها همه را فانی میدانند به جزء خودشان را.

14. مرحمت سلطان، ارث نیست.

15. ماهی دریا، پایان ناپذیر است.

16. ماجراجوئی، زیبنده ماجراجویان است.

17. متهم کردن سرشت به گناهکاری، سبب تغییر ماهیت خطاهایت نمیشود.

18. مردهای کور نباید درباره ی رنگ ها داوری کنند.

19. مقررات و قوانین ، نقض شدنی هستند.

20. ماه مارس بسان شیر آمده و مثل یک بره می رود.

21. ممکن است حاصل یک صبح غمناک، یک شام شادمانه باشد.

22. معجزه ها، پایان ناپذیر هستند.

23. مصرف روزانه سیب، دکتر را دور میکند.

24. مرد از بام تا شام کارکرده، ولی کار زن تمامی نداره.

25. محصول زمان گل سرخ است.

26. میوه ی زبان آرام، خردورزی است.

27. مرد چموش را باید به حال خود گذاشت.

28. مراقب دشمن آشتی کرده باش، و در عین حال از گوشت دوباره گرم شده نیز غافل مشو.

29. معمولأ مردانگی در اوج بیماری بروز میکند.

30. مردی که خواهان رشد و بالندگی است، در ابتدا باید مجوز زنش را کسب کند.

31. مادامی که بازی به خوبی جریان دارد، بازی را ترک کن.

32. مردیکه خواهان تصرف یک دختر است، در ابتدا باید دل مادرش را تسخیر کند.

 نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 18 دی 1391-09:11 ب.ظ

ضرب المثل انگلیسی ( و - ن )

ن :

1- نان به سمتی جز از سمت کره مالی شده اش بر زمبن نمیافتد.

2- نیم قرص نان، بهتر از هیچی است .

3- نان ، مایه حیات است .

4- نان، به رنگش است .

5- نزدیک به کلیسا، دور از خدا .

6- نیکی کرده و این عمل خوب را پیوسته تکرار کن .

7- نیمی از علم، پرسیدن پرسشهای مرتیط است .

8- نیمی از مردم جهان نمی دانند که نیمه ی دیگر چگونه زندگی میکنند .

9- نامبرده رنج، گنج میسر نمیشود .

10- نگه داشتن ببر از راه دم، کار سختی است .

11- نظر مساعدی نسبت به همه مردم داشته باش .

12- نامزدی کوتاه مدت، بهترین دوران نامزدی است .

13- نزدیکی بیشتر ، خطر بیشتر .

14- نواخت نه {9} باره ی ناقوس کلیسا، برای مرد سرنوشت ساز است .

و :

1- وقت شناسی، روح کسب و کار است .

2- وقت و زمان ، پول هستند .

3- وصله به موقع، فرد را از نه{9} وصله ی دیگر در امان نگه میدارد .

4- واقعیت باید عینی و مستند باشد .

5- ولخرجی در جوانی، گدایی در سن پیری را به دنبال دارد .

6- وقتی در رم هستی، همان کاری را بکن که همه انجام میدهند .

7- وقایع شکل گیرنده، پیشاپیش، سایه خود را می اندازند .نوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 18 دی 1391-11:40 ق.ظ

ضرب المثل انگلیسی ( ه )

1- هیچ، آن منبع الهامی است که از هر گونه بهانه ایی محروم است .

2- هیچ ، در برابر هیچ .

3- هنر ، طبیعت را می آراید .

4- همدردی عاری از آسودگی ؛ به مثل خردل ،بدون گوشت گاو است .

5- هزینه هایت را به داشته هایت اختصاص بده ، نه به آرزو هایت .

6- هیچ جهنمی بدتر از یک وجدان معذب نیست .

7- هیچ حصاری ، نمیتواند جلودار بخت بد باشد .

8- همه چیز نصیب فرد صبور و بردبار میشود .

9- همگرایی بدون واگرایی ، مفهومی ندارد .

10- همه ی مردها ، نمیتوانند اول شوند .

11- همه نوع  گور وجود دارد .

12- هیچ چیزی مثل کامیابی ، کامیاب نمیشود .

13- هیچ کس، بی عیب نیست .

14- هر انسانی قیمتش را دارد .

15- هر کاری، فوت و فن خاص خود را دارد .

16- هر کسی،فامیل یک آدم ثروتمند است .

17- هیچ وقت با تمام وجودت ، عشق نورز ؛ چون منجر به دل شکستگی میشود .

18- هیچ طلائی ، بدون ناخالصی نیست .

19- همه چیز نصیب آدم بردبار میشود .

20- هر شکوفه ایی، میوه خود را دارد .

21- هر کسی که میرقصد ، نمیتواند شاد باشد .

22- هر سگی، دورانش را دارد .

23- هیچ زیان بزرگی نمیتواند بدون نفع باشد .

24- هیچ زمانی، مثل زمان حاضر، تلف نمیشود .

25- هر لحظه ، طلائی است .

26- هر راهی ، چاله اش را دارد .

27- هر علتی، معلولی داشته؛ و هر معلولی، علتی دارد .

28-همه ی کسانی را که سگ میگیرد؛ دزد نیستند .

29- هم جنس ، درمان هم جنس است .

30- همانطور که از ترکیب دو آدم سیاه، یک آدم سفیدپوست حاصل نمیشود؛ حاصل دو اشتباه نیز نمیتواند درست باشد .

31- هیچ پرتو یی نمینواند عاری از سایه باشد .

32- همه از دارائی شخص پرس و جو میکنند؛ نه از خوبی او .

33- هیچ گاه به دشمنت نگو که پایت درد میکند .

34- هیچگاه، کورکورانه خرید نکنید .

35- هر خری شیفته عرعر خودش است .

36- هر آنجه که دل است ، همان جا خانه است .

37- هرگز در بیرون از مدرسه، قصه پردازی نکن .

38- هجویه ی حقیقت بزرگ، بزرگ است .

39- هر چیز خوبی، باید پایان پذیر باشد .

40- هر چرا یی ، چرا یی اش را دارد .

41- هیچ انسانی ، یک جزیره نیست .

42- هدر نده و محتاج نیز نباش .

42- هر چقدر تغییر باشد؛ به همان اندازه نیز یکنواختی بیشتر میشود .

43- هر تصویر ، حاوی و حاکی داستانی است .

44- هر چیز تازه ایی ، زیبا است .

45- همه تخم مرغ هایت را در یک سبد مگذار .

46- هر کسی باید پل زندگی اش را بسازد .

47- هر بیماری ، باید دوره ی لازمه اش را پشت سر بگذارد .

48- هر چه بیشتر ، بهتر .

49- هر چقدر مه گرفتگی ماه مارس زیاد باشد؛ به همان اندازه نیز، یخ بندانهای ماه می نیز افزایش مییابد .

50- هر چه میشنوی را باور مکن .

51- هیچ ابله ایی به پای ابلهی پیر نمیرسد .

52- هر ابری میتواند، نویدبخش باشد .

6/1/2013 ژانویهنوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 18 دی 1391-11:37 ق.ظ

ضرب المثل انگلیسی ( ی )

1-  یأس ، قدرت خود را دو چندان می کند .

2- یأس ، سبب جرأت آدم بزدل  می شود .

3-  یک ذره از هوش و شعور مادر، بهتر از یک پوند از هوش هوشمندان مدرسه است .

4-  یک قلم خوب و پرمایه ، خطرناکتر از پنجه ی شیر است .

5- یک پرنده در دست ، بهتر از دو پرنده در بوته زار است .

6-  یک  کیف پر از پول ، آب از دهان جاری می کند .

7-  یک  کور از آینه ات  تشکر نمیکند .

8- یک  کفش بزرگ ، مناسب یک  پای کوچک نیست .

9- یک  کشتی شکسته ، به عنوان یک فانوس دریایی عمل میکند .

10-  یک دانه برای موش، یک دانه برای کلاغ، یک دانه تلف شونده و بالاخره یک دانه بالنده .

11-  یک  کارگر ناشی، تقصیر را به گردن ابزارهایش می اندازد .

12-  یک  کار خوب، مستحق کار خوب دیگری است .

13-  یک  پرستو، مبشر تابستان نیست .

14-  یک غاز وحشی، هرگز تخم رام نمیگذارد .

15 -  یک  پنی شادی، به یک  پوند اندوه می ارزد .

16-  یک سیب نمیتواند؛ از پای درخت سیب ، دور بیافتد . 

17-  یک سگ از دو دروازه ، نمیتواند نگهبانی کند .

18-  یک زن زیبای فقیر بیش از شوهر، مردهای عاشق را به سوی خود جذب میکند .

19-  یک  داوطلب، برابر با دو مرد مجبور است .

20-  یک  جراح خوب، چشم عقاب، دل شیر، و دست یک بانو را دارد .

21-  یک  تصویر، برابر با هزار کلمه است .

22-  یک  تشییع ( جنازه)، تشییع های دیگری را موجب میشود .

23-  یک  اونس پیشگیری ، بهتر از یک پوند درمان است .

24-  یک  پنی پس انداز شده ، یک پنی  کسب شده است .

25-  یک  شاه  بی سواد ، یک  الاغ  تاج دار است .

26-  یک  ذهن تنبل و بیکاره ، کارگاه  شیطان است .

27 - یک  آدم بزدل چند بار مرده و این در حالی است که یک آدم شجاع تنها یک بار میمیرد.

28- یک  آدم خوب در میان یک اجتماع شر زده ، شیطان ترین انسان از نظر این اجتماع است .

  4  / 1 / 2013 ژانویهنوع مطلب : ضرب المثل انگلیسی هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic