@مجله گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری@* various magazine literary & culture & art *
نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 16 تیر 1392-12:58 ق.ظ

ضرب المثل رومی ( م )

1.محو شدن هنرمند،نشانه اوج استادی اش است.

2.مرد بیماری که طبیبش را وارث خود میکند،تن به حماقتی بزرگ داده است.

3.ما از کسی که به وی بدی کرده ایم،نفرت داریم.

4.مراقب باش که کسی منصفانه از تو بیزار نباشد.

5.مرد نمک نشناس،مثل یک وان پر سوراخ است.

6.ما به علت چیزهای مجاز،تباه می شویم.

7.معمولاّ نبوغ در اثر بدشانسی هرز میرود.

8.میمون و نوکر طلا آذین نیز،باز هم اصل خود را می نمایانند.

9.میمون،اگر به طلا نیز مزین شود،باز هم یک میمون است.

10.مهربانی دیر هنگام،تشکری را به دنبال ندارد.

11.موش ها،دغدغه ی بازی کردن با بچه گربه را ندارند.

12.موش در اثر خیانت شخصی،نابود میشود.

13.موش،ممکن است یاریگر شیر شود.

14.موش به وقتش،کابل را دو نیم میکند.

15.موسیقی،عشق برانگیز است.

16.موسیقی،مستخدمه ی خداوند است.

17.موسیقی،بهترین درمان برای روح افسرده است.

18.مورچگان،کاری به انبارهای خالی ندارند.

19.مقام،مرد را می نمایاند.

20.مقام،مرد را می آزماید.

21.مستی دیوانه وار،هر رازی را می گشاید.

22.مستی بیش از شمشیر آدم می کشد.

23.مستی،چیزی جز دیوانگی ارادی نیست.

24.مسافر بی پول،در برابر دزد آواز سر میدهد.

25.مرگ در سیاهترین شب فرد گریبانگیرش میشود.

26.مرگ گرگ،حیات دوباره بره است.

27.مرگ،خوبان را در می رباید.

28.مرگ،مرد فراری را تعقیب می کند.

29.مرگ،تمام بدهی ها را صاف میکند.

30.مرگ،از حضور یک مرد هراسان است.

31.مرگ،آخرین سرحد اشیاء است.

32.مرگ،برابرکننده ای بزرگ است.

33.مرگ،رهایی از بدبختی ها و جان کندن ها است.

34.مرگ،ترجیح داده میشود.

35.مرگ،سن وسال نمی شناسد.

36.مرگ،پزشک را به چالش میطلبد.

37.مرگ مالک همه چیز بوده و مردن یک قاعده است،نه مجازات.

38.مرگ پوشاننده ی هر چیزی است الا حقیقت.

39.مرگ،شاه و گدا را یکسان می کند.

40.مرگ،کوچکی انسان را به رخش می کشد.

41.مرگ،درمانی ندارد.

42.مرگ بدون ترس،آرزوگون است.

43.مرد دیوانه به علت دیوانگی اش مجازات میشود.

44.مرد دیوانه،مردی غایب است.

45.مرد پیر،یک پسر مضاعف است.

46.مرد را از همراه هانش می شناسند.

47.مرد در خانه اش،پادشاه است.

48.مرحمت بزرگان،دوامی ندارد.

49.مرحمت مثل گل تازه خشنود کننده است.

50.مدرسه را خوار بشمار و ابله بمان.

51.مد،قویتر از هر زورگویی است.

52.مثال بزرگترین،اغواگراست.

53.مثال،بهتر از قاعده است.

54.متهم کردن ساده تر از دفاع کردن بوده و ضربه زدن آسان تر از درمان یک زخم است.

55.ماهی بزرگ از ماهی های کوچک تغذیه می کند.

56.معمولاّ در اوج لذت مشکلی پدیدار میشود،که سبب رنجش ما میشود.

57.میوه گناه،تلخ است.

58.معدود کسانی هستند که نسبت به ارتکاب به گناه بی میل باشند.

59.مردم گرسنه توجهی به تعقل،عدالت و ادعیه نمی کنند.

60.مسایل گذشته،برگشت ناپذیر هستند.

61.من خریدن را به گدایی کردن ترجیح میدهم.

62.ممکن است یک کودک بیش ازاندازه،دعای مادرش را به همراه داشته باشد.

63.مرگ در راه میهن،جاودانگی است.

64.مرگ در راه میهن،شیرین و شادمانه است.

65.مردم در کار دیگران آگاهترند.

66.ماندگاری قدرت از طریق احتیاط،بیشتر از رایزنی های سفت وسخت است.

67.موارد دشوار،سبب بدی قانون میشود.

68.ما حال را بر اساس گذشته،مورد داوری قرار میدهیم.

69.ما چیزهای فریبا را از دور می ستاییم.

70.مراقبت،نشانه ی هوشمندی است.

71.مرد عاقل نباید بیش از اندازه،افسار زنش را شل کند.

72.مایلم که بهتر از ظاهرم باشم.

73.معمولاُ صورت خاموش،گویا و پرمعنی است.

74.مگذار شیطان،بیکارت بیابد.

75.مشاور بد،بیش از هر کس دیگری زیان میبیند.

76.مشورت بعد از عمل فایده ندارد.

77.میل به افتخار،آخرین لباسی است که بزرگان از تن خود می کنند.

78.مردهای محتاط،از شراب فاصله می گیرند.

79.مهمتر از همه،از دعوای ناشی از مستی بگریز.

80.مردان شجاع،نیازی به دیوار ندارند.

81.مشکلات و موانع،سبب تشجیع شجاعان می شود.

82.منزلت بدون صداقت،معنا و مفهومی ندارد.

83.منزلت پس از نمود،پیوسته افزایش می یابد.

84.محک شایستگی،کامیابی است.

85.ممکن است خرگوش توسط آخرین سگ کرفته شود.

86.موضوع تأمل شده،دستخوش کاستی کلمه نمی شود.

87.مردم،آدم ساکت را یک فیلسوف قلمداد می کنند.

88.مرگ ناشی از پرخوری،بیشتر از گرسنگی است.

89.میوه ی زودرس،زودتر می گندد.

90.مهم،چگونگی زندگی است نه طول آن.

91.مثل یک جوی آب،زندگی نیز جاری می شود.

92.مهار کردن زبان،ارزش کمی نیست.

93.مهار کردن زبان،سخت تر از پیروزی یافتن بر دشمن است.

94.من،مرگ را به خواری ترجیح میدهم.

95.مرد شاد،به دام دیوانگی نمی افتد.

96.مرقب دوستی های دروغین باش.

97.مشاجره و درگیری با یک آدم مست به سان در گیری با آدمی سر به هوا و پرت از مسئله است.

98.مشاجرات عشاق،تجدید حیات عشق است.

99.مشاجره و درگیری،لذلت عشق را دو چندان می کند.

100.مرافعات،زنجیروار به هم وابسته اند.

101.من خوب بودن را به ثروتمند بودن،ترجیح می دهم.

102.محبوبان خداوند،نیاز به چیزی ندارند.

103.مخالفت و هم ستیزی قویدستان،خطر را متوجه فرودستان می کند.

104.معمولاّ وقتی که یک احمق از خطایی می گریزد،گرفتار عکس آن می شود.

105.مثل یخ نازک،خشم نیز آب می شود.

106.مایه ی خرد،توانایی است، نه سالمندی.

107.ما به واسطه ی ظاهر حقیقت،گمراه می شویم.

108.مرد حسود به بهای شکوفایی دیگری،خو را می فرساید.

109.میانه روی باید در جریان شوخی رعایت شود.

110.ما در پیری،تاوان افراط کارهای جوانی مان را می پردازیم.

111.ما هرگز جوانتر نمی شویم.

112.من ناعادلانه ترین صلح را به عادلانه ترین جنگ ترجیح می دهم.

113.مجازات به تنهایی نمی تواند سبب ریشه کن شدن جنایت شود.

114.مجازات،با قدرت جنایت را تعقیب می کند.

115.مرد ثروتمند می تواند آسوده حالانه خطا کند.

116.مراقب سلامتی خود باش.

117.مجازات خطاکاران محدود،آینه ی عبرت سایرین می شود.

118.مجازات باید متناسب با جرم باشد.

119.مستحق مجازات،چندان دردش را احساس نمی کند.

120.مردم با تحول زمانه عوض می شوند.

121.معمولاّ تحولات با ذائقه ی ثروتمندان سازگار است.

122.مادر یک مرد ترسو،موردی برای گریستن ندارد.

123.مردم نباید از تحمل یک بلای عام سرباز زنند.

124.من میل به حرف زدن بیشترم را،مدیون پیری می دانم.

125.ما هیچ چیز را به سان پند با اکره نمی پذیریم.

126.من بیماری را به بی عاری ترجیح می دهم.

127.مردم به چشم خود بیش از گوش های خود باور دارند.

128.میانه روی،ایمن ترین شیوه است.

129.مؤمنان،به پاداش خود ایمان دارند.

130.مسائل انسانی،شوخی ای که نباید به واسطه اش گریست.

131.مرگ شرافتمندانه،بهتر از یک زندگی ننگین است.

132.ما نیز در مقطعی،ابله بوده ایم.

133.ماهیت انسان به گونه ای است که بر نواقص خود چشم می بندد.

134.مواظب باش که دور شدن از خاکستر،تو را گرفتار ذغالهای سوزان نکند.

135.مسلط شدن بر همه چیز،ابلهی است.

136.مرد جوان باید به آموزگارانش احترام بگذارد.

137.ما به جای مدرسه،در زندگی می آموزیم.

138.من آزادی بی قرارانه را به بردگی خاموش ترجیح می دهم.

139.مردان خوب نباید ترسی از اغنیا داشته باشند.نوع مطلب : ضرب المثل رومی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:چهارشنبه 5 تیر 1392-10:16 ب.ظ

ضرب المثل رومی ( ن )

1.نوشته ها،نباید به سرعت چاپ شوند.

2.نوشتن شتاب آلود،خوش نویسی نبوده و آن نوشته ی خوب است که تند نویسی را به دنبال دارد.

3.نوشتن،عمل کردن است.

4.نقره،فی نفسه شکوهی ندارد، مگرآنکه با ملایمت و اعتدال ازآن استفاده شود.

5.نقره ای که در دل زمین پنهان شده است،درخششی ندارد.

6.نفرت نزدیکان،تلخ ترین است.

7.نفرت اقوام،شدیدترین نفرت ها است.

8.نفرت پنهان،ویرانگرتر از نفرت آشکار است.

9.نفرت،خشم آرام شده است.

10.نزدیکترین فرد به انسان،خود فرد است.

11.نامه ای که فرستاده شد،قابل بازیابی نیست.

12.نامه،سرخ نمی شود.

13.نبوغ،معمولاّ گمنام باقی می ماند.

14.نبوغ و شجاعت، تنها به یک شکل ظاهر نمی شود.

15.نرمی،درمان ستمگری است.

16.نه کمان دیگری را بکش و نه اسب دیگری را سوار شو و نه در معامله دیگری دخالت کن.

17.نیت خوب، صرفاَ نمیتواند هم ارزش عمل باشد.

18.نیت نا آشکار، قصدی شیطانی است.

19.ننگ بزرگ فقر،شخص را به هر کار یا مشقتی وا میدارد.

20.نیاز سبب میشود که فرد،شجاعانه در برابر دشواریها بردباری کند و این در حالی است که عادت،تحمل مصائب را آسان میکند.

21.نیاز طماع،به مراتب بیشتر از تهیدست است.

22.ناچیز انگاشتن لطمات،موجبات فراموشی شان را فراهم می آورد.

23.نویسندگانی که از شهرت بدگویی می کنند،کسانی هستند که اسم خود را بر روی جلد کتاب هایشان حک می کند.

24.نیکی بر اساس نگرش فرد بخشنده ارزیابی می شود.

25.نه برای خودت کف بزن و نه اینکه خودت را سرزنش کن.

26.نیازی که زاییده ی فراوانی و بی نیازی است،بد است.

27.نگذار که خرجت از دخلت در بگذرد.

28.نان خشک خانه،بهتر از کباب بریان بیرون است.

29.نفع از یاد میرود ولیکن زیان در دل ماندگار میشود.

30.نه با خورشید در بیفت و نه با مسلمات و بدیهات درگیر شو.

31.ناراحتی های دوران پیری،بی شمار است.

32.نادیده گرفتن اهانت،بهتر از انتقام گرفتن است.

33.نه از کسی که گدا بوده پول طلب کن و نه خدمتکار کسی باش که پیشتر نوکر بوده است.

34.نام ابله،به دیوار می چسبد.

35.نسل آینده،هر انسانی را به حقش می رساند.

36.ناکامی در یاد گرفتن،به علت عدم تمرین کافی است.

37.نیت هیچ قانونی نیست که فرد در گرسنگی و سینه سوزی بمیرد.نوع مطلب : ضرب المثل رومی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:سه شنبه 4 تیر 1392-12:13 ق.ظ

ضرب المثل رومی ( و )

1.وکالت،قابل اعتماد نیست.

2.وجدان خود را در برابر تملق دیگران سپر کنید.

3.وجدان شرور،گردن بسیاری را می شکند.

4.وجدان برابر با یک هزار شاهد است.

5.وجدان پاک،یک دیوار برنجین است.

6.والدینی که در دل فرزندان خود به جای احترام، ترس می کارند، زندگی خود را تلف می کنند.

7.وارث سوم، از ارث نامشروع خیری نمی بیند.

8.وضوح مواد قرارداد، مانع از گلایه ی طرفین میشود.

9.وای به حال معامله ای که هر دو طرف معامله بازنده باشند.

10.وقت پران است.

11.وقت را پرسیدن،هرگز دیر نیست.

12.وقت در صورت استفاده ی درست،هرگز کم نیست.

13.واقعه گذرا است،ولیکن حافظه ماندگار است.

14.واقعاً دردناک است که حاصل کارهای نیک،یک مشت بلا و مصیبت باشد.

15.وفاداران به سلطان،امنیت سلطنت را تآمین می کنند.

16.واقعیت را به خدا گفته،ولیکن به قاضی پول بده.

17.وضع فقرای خاموش،بهتر از فقرای متکدی است.نوع مطلب : ضرب المثل رومی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:جمعه 31 خرداد 1392-10:48 ب.ظ

ضرب المثل رومی ( ه )

1.هنر ناشی از کنکاش در طبیعت میشود.

2.همه ی هنرها، تقلیدی ازطبیعت است.

3.همه چیز را همگان دانند و همگان نیز هنوز از مادر زاده نشده اند.

4.همراهان خود را از میان خود ساخته ها برگزین.

5.هر انسانی،یگانه ومنحصربه فرد است.

5.هدایای با ارزش،مدیون و مرهون فرد بخشنده هستند.

7.هدیه ی کوچک آشتی دهنده بوده و هدیه ی بزرگ دشمن زا است.

8.هدیه ای خوب است که همراه با نگاهی رضایت بخش باشد.

9.هدایای دشمنان،نحس است.

10.هدیه ای کوچک،تشکر کم را طلب میکند.

11.هر دریافت،یک پیشکش با تأیید است.

12.هدایای دشمن باید با سوءظن و محتاطانه پذیرفته شود.

13.هدایای او، قلابش را پنهان میکند.

14.همیشه وقایع بزرگ از مسائل کوچک شروع میشوند.

15.هیچکس نمیتواند برای مدتی طولانی،نقاب بزند.

16.هر انسانی نامی دارد،ولیکن شانس همه ی اسامی،یکسان نیست.

17.هیچ نبوغ سرساری نمیتواند به دور از قدری شوریدگی باشد.

18.هفت روز،ضیافت بوده و نه روز،کشمکش است.

19.هر جایی که انسان است،فرصتی برای مهربانی نیز وجود دارد.

20.هیچ وظیفه ای بزرگتر از پاسخ دادن به مهربانی وجود ندارد.

21.همه ی فلوت نوازان دیوانه اند،چون زمانی که میدمند،عقل خود را میپرانند.

22.همه جیز به یک نسبت،برای همه مناسب نیستند.

23.هیچکسی به اندازه ی آدم مست،شبیه آدم دیوانه نیست.

24.هیچ گیاهی توان ایستادگی در برابر مرگ را ندارد.

25.هر موجود زنده ایی،می میرد.

26.همه،آرزوی مرگ هیولاهای خود را میکنند.

27.هیچ کس الزامی به اتهام ندارد.

28.هر کسی،جذب حظ خود میشود.

29.هیچکس از جواز ارتکاب به گناه برخوردار نمی باشد.

30.هیچکس نمیتواند انگشت بر روی نواقص خود بگذارد.

31.هر کسی،کاستی های خاص خود را دارد.

32.هر گناهی،بر لبه ی پرتگاه ایستاده است.

33.هیچ ایمنی ای، به پای بیگناهی نمیرسد.

34.هیچ انسانی،بیگناه نیست.

35.هیچگاه در برابر گناه تسلیم مشو.

36.هیچ گاه راه یک آدم گرسنه را سد مکن.

37.هر انسانی از ارواح گذشته ی خود رنج میبرد.

38.هوشیار بودن،بهتر از ضربه خوردن است.

39.هیچ چیز را باور نکرده و همیشه در برابر همه چیز،گاردت را حفظ کن.

40.همیشه مراقب آب راکد و سگ خاموش باش.

41.هر چیز مرکب و بزرگ،مشتمل بر چند جزء کوچک است.

42.هدایای کوچک،باید به موقع باشند.

43.همه ی جهانیان،نقش یک کمدین را ایفا میکنند.

44.هرکسی کلید در بهشت را دارد،زیرا همان کلید،در جهنم را نیز باز میکند.

45.هیچ چیزی به ذائقه ی آدم بیمار خوش نمی آید.

46.هیچ کتابی یافت نمیشود که دست کم بخشی از آن سودمند نباشد.

47.همه ی آفریده های ذهن،محقق نمیشود.

48.همکاری سبب سبکی کار میشود.

49.هیچ کدام از محصولات زمین نمیتواند به بدی آدم قدر ناشناس باشد.

50.هر کسی با مثل خود بهتر معاشرت میکند.

51.هیچ قانونی نمیتواند مناسب حال همه ی مردم باشد.

52.هیچ مردی به اندازه ای غنی نیست که بگوید؛دیگربسم است.

53.هیچ کس به اندازه ی زمان تولدش،فقیر نیست.

54.همیشه نمیتواند تابستان باشد.

55.هیچ چیزی جز یادداشت کردن به یادگیری فرد کمک نمی کند.

56.هر سنگی،عقربی را در زیرش پنهان کرده است.

51.همه ی آدم ها به چیز های مشخصی عشق نمی ورزند.

52.هیچکس بیشتر از خودش دیگری را دوست نمیدارد.

53.هیچ گیاهی نمیتواند درد عشق را درمان کند.

54.هیچکس به تنهایی به اندازه ی کافی خردورز نیست.

55.هیچکس در همه ی شرایط، عاقل نیست.

56.همیشه مسیری را دنبال کن که به حالت نافع و ثمربخش بوده و این نوع پایمردی، در نهایت سبب شکلگیری عادت سازنده میشود.

57.هر آدمی،عادت خاص خودش را دارد.

58.هر چیر درخشانی نمیتواند طلا باشد.

59.هر نوع بدشانسی را میتوان با بردباری مغلوب کرد.

60.هرکس به کار خودش مشغول باشد،شیطان دورتر میشود.

61.همه چیز را بشنو،ولی چیزمگو.

62.هرگز به دست بچه شمشیر مده.

63.هیچ شکاری،به پای شکار با سگهای شکاری با تجربه نمیرسد.

64.هیچ شاعری،شاعر دیگر را از خودش برتر نمیداند.

65.هیچ نویسنده ای نیست که شعرهایش خوانده نشود.

66.هنر شاعری،ذاتی است نه اکتسابی.

67.هیچکس یک شبه،پلید وشیطان نمیشود.

68.هیچ چیزی تیزپا تر از شایعه نیست.

69.همه ی انسانها،مستعد شایعه سازی هستند.

70.همه ی انسانها برابر خلق شده و این شایستگی است که انسانها را متفاوت میکند.

71.هر چقدر فرد نیک تر باشد،به همان اندازه نیز در برابر سوءظن ایمن تر میشود.

72.هیچ سودی نمیتواند همراه با زیان دیگری نباشد.

73.هر سن و سالی دردسرهای خاص خود را دارا بوده و این در حالی است که هر کدام از مقاطع سنی مختلف،مدعی هستند که مشکلاتشان بیشتر از سایر مقاطع است.

74.هیچ سنگی،نمیتواند عاری از حکایت باشد.

75.همیشه در یک سیمای ساکت، سلاست وجود دارد.

76.همه ی انسانها مشک آگین خلق نمی شوند.

77.هیچ گندمی،نمی تواند بدون سبوس باشد.

78.هر سابقه ی بدی،از اقدامی توجیه پذیر ناشی شده است.

79.هر چیزی،زیبایی خاص خود را دارد.

80.هر بزرگی،زیبا نبوده؛ولیکن هر زیبائی،بزرگ است.

81.هرچیز زیبایی،دوست داشتنی است.

82.همه ی ما،از قدرت آسیب رساندن بر خورداریم.

83.هیچ کس جز خودش، سبب زیانش نمی شود.

84.هر گونه زیاده روی،منجر به گناه میشود.

85.هماهنگی با قوانین طبیعی،زندگی شادمانه ای را به فرد ارزانی می کند.

86.هیچ کس به اندازه ای پیر نیست، که نتواند سال آینده را نبیند.

87.هیچ چیز در زندگی، ابدی نیست.

88.هر جا زنبور است در آنجا عسل خواهد بود.

89.هر چیزی زمان و مکان مناسبش را می طلبد.

90.هر چیزی در اثر گذشت زمان پخته تر می شود.

91.هیچ گاه روز آفتابی ات را خراب نکن.

92.هر روز درخشان را آخرین روز زندگی ات بدان.

93.هیچ چیز آزاردهنده تر از این نیست که مرد پستی به مقامی والا برسد.

94.همان طور که رشته کردی، همان گونه بباف.

95.همه چیز انسان به رشته ی نازکی بند است.

96.هر کسی رسم و روال خاص خود را دارد.

97.هر چقدر تیغ و خار گلی بیشتر باشد، به همان اندازه نیز، عطر شامه نوازش افزایش می یابد.

98.هیچ کس رضایت از قسمت خودش ندارد.

99.همه ی انسان ها، در مقطعی از عمرشان دیوانه بوده اند.

100.همانطور که خلوص طلا بوسیله ی آتش مشخص میشود، دوستی واقعی نیز در شوربختی نمایان میشود.

101.هیچ مردی بدون دوست شادمان نبوده و هیچ مردی نمیتواند از دوستی فردی مطمئن باشد که ناراحتی و دگرگونی را تجربه نکرده باشد.

102.همه چیز این دنیا را پوچ بیانگار.

103.هر دلداده ای،آدمی نیک گو است.

104.هر عاشقی،درگیر جنگ است.

105.هر دلداده ای،دیوانه است.

106.هر آدم عاشقی،یک برده است.

107.هر چقدر دریا از خشکی دورتر باشد،به همان اندازه نیز خشن میشود.

108.هیچ دردی،دردناکتر از درد شخصی نیست.

109.همه ی انسانها غصه میخورند،ولیکن هیچ کدامشان به درستی علتش را نمیدانند.

110.همه چیز را دانستن نیز، مجاز نیست.

111.همه میخواهند بداند،ولیکن هیچکس حاضر به پرداخت بهایش نیست.

112.همه،آدم خودشیفته را حقیر میشمارند.

113.هر کس باید نهایت سعی خود را بکند.

114.همه جیز خوب است.

115.هفت ساعت خواب،برای پیر وجوان کفایت میکند.

116.هیچ چیز احمقانه تر از یک خنده ی احمقانه نیست.

117.هر کسی خلق و خوی خاص خودش را دارد.

118.هنر،نوکر زندگی بوده و خرد،اربابش.

119.هر خانه ی بزرگی،پر از نوکران مغرور است.

120.هیچ چیزی از ید قدرت خداوند نمیتواند خارج باشد.

121.هیچ چیزی نمیتواند عاری از وجود خداوند باشد.

122.هیچ خانه ای نمیتواند به دور از مشکل باشد.

123.هر خاکی، یک نوع میوه نمی دهد.

124.هر حیوانی،شیفته خودش است.

125.هر چقدر انسان سبکبارتر باشد،به همان اندازه نیز راحت تر شنا خواهد کرد.

126.هر خطایی را نمیتوان حماقت خواند.

127.هیچکس نباید از حماقت دیگری سوءاستفاده کند.

128.هیچ حکومتی ایمن نیست،مگر اینکه مسلح به حسن نیت باشد.

129.هیچ چیزی نمیتواند،حسادت سوزان را آرام کند.تنها این خوش اقبالان هستند که از تاب تحمل حسادت برخوردارند.مال دیگران،همیشه برای ما ارزشمندتر بوده و عکس این قضیه نیز درست است.

130.هرگز،شتاب آلود حرف نزن.

131.هر کسی که چنگی به دست دارد،چنگ نواز نیست.

132.هر جنگی،دوطرف دارد.

133.هیچ جنایتی،بدون پیشینه نیست.

134.هیچ چیز بی ثبات تر از میل یک جمات نیست.

135.هر خری به چشم خری دیگر زیباست و هر خوکی بچشم خوک دیگر و هر راسویی به وسیله ی همجنس خود جذب میشود.

136.هیچ چیز ثروت را تحت الشعاع قرا نمیدهد.

137.هیچکس برای یک جرم،نباید دوبار مجازات شود.

138.هر گز کسی را به جای دیگری مجازات نکن.

139.هرگز مجازات شدید را جایگزین تنبیه متناسب نکن.

140.هر چیز قد برافراشته ای ماندگار شده و هر چیز رشدیابنده ای پیر میشود.

141.هر کسی از موهبت قدرت تشخیص برخوردار نیست.

142.هیچ درنگی،زیانبارتر از درنگ در حال خطر نیست.

143.هر درنگی که سبب عقب افتادن لذت شود،طولانی است.

144.هرگز،یک پیشنهاد خوب را رد مکن.

145.هیچ آدم منصفی،یک شبه ثروتمند نمیشود.

146.هیچ چیزی،دردناکتر از باختن پول نیست.

147.همه چیز،مطیع پول است.

148.هر شروعی،متضمن پایانی است.

149.همیشه مراقب پارس یک سگ پیر باش.

150.هر سلطانی،تابع سلطان دیگر است.

151.همیشه به سوی بهترین،نظر بدوز.

152.هر چقدر فتنه انگیزی فرد بیشتر باشد به همان اندازه نیز،بزدلی اش زیاد میشود.

153.هیچ تاج افتخاری نصیب آدم بزدل نمیشود.

154.هیچ بدبختی ای بزرگتر از این نیستکه فرد تاب تحمل بدبختی را نداشته باشد.

155.هر چقدر فرد ناشایسته تر باشد،بهمان اندازه نیز شانس او بلند است.

156.هدایای اقبال،همیشه به حال آدمی مفید نخواهد بود.

158.هیچ چیز بدتر از عادت به بخت خوب نیست.

159.هیچکس بطور کامل از قسمتش راضی نیست.

160.هر کسی باید مقید به چهارچوب بختش باشد.

161.هر کسی بختش را خودش میسازد.

162.هر انسانی،معمار بخت خودش است.

163.هنگام ارزیابی خودت،تنها به نظرات خودت بها بده نه هیچکس دیگر.

164.هیچ زندگی ای نمیتواند مصون از باران باشد،ولو این باران اندک باشد.

165.هیچگاه انسانیت خود را فراموش نکن.

166.هیچگاه کار یکسان دو نفر،یکسان نیست.

167.هر کاری را با تمام توانت انجام بده.

168.هر عملی،عکس العملی دارد.

169. هیچگاه امیدت را بر مرگ دیگری استوار مساز.

170.هیچکس مستحق مجازات برای افکارش نیست.

171.هیچ چیز،تیز پاتر از افترا نیست.

172.هر چقدر افترا شدیدتر باشد،بهمان اتدازه نیز کارگر افتادنش بیشتر میشود.

173.هر چیز مجازی،افتخارآمیز نیست.

174.هیچگاه به اعتماد با یک فرد مقتدر،اعتماد مکن.

175.هیچوقت جهت اسلاح شدن دیر نیست.

176.هیچ چیز مثل گریه،به سرعت خشک نمیشود.

177.هیچ چیزی بدون آرامش و استراحت ادواری،نمیتواند دیرا باشد.

178.همه،بارهای خود را بر دوش اسب رام و مطیع میگذارند.

179.هیچگاه به خاطر پول ازدواج نکن، ولیکن با خانواده ای وصلت کن که دارا هستند.

180.هر چقدر مقام ابله بالاتر باشد،به همان اندازه نیز پستی اش افزایش می یابد.

181.هر چقدر حماقت ریشه دار باشد،به همان اندازه نیز،گستاخی اش زیاد میشود.

182.همه همیشه ابله نبوده اند،بلکه همه گاهگاهی مرتکب حماقت میشوند.

183.هیچکس،کسی ار که لباسی ژنده به تن دارد را محترم نمیشمارند.

184.هر ابری،باران ندارد.

185.هیچ وقت برای آموختن دیر نیست.

186.هم زدن آتش دیگری،نیاز به هفت سال آشنایی دارد.

187.هیچ چیز آزارنده تر از این نیستکه مرد پستی،به مقامات عالیه نایل شود.

188.هر چقدر آتش درخشانتر باشد،به همان اندازه نیز زودتر خاموش میشود.

189.هیچگاه با شمشیر،آتش را هم نزن.

 

 نوع مطلب : ضرب المثل رومی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:پنجشنبه 30 خرداد 1392-12:05 ق.ظ

ضرب المثل رومی ( ی )

1.یک دشمن و یک مرد حسود با دقت همسایه اش را می پاید.

2.یک همراه خوش مشرب در سفر، به خوبی یک وسیله ی تیز پرواز است.

3.یک همراه وفادار، لنگری مطمئن است.

4.یک چراغ برای غلبه بر تاریکی کفایت می کند.

5.یک روح نجیب، دردناکترین زخم ها را پذیرا میشود.

6.یک نجار از ابزار کارش شناخته میشود.

7.یک گدای نمک نشناس به همه ی مفلسان زیان می رساند.

8.یک میمون پیر، چشم پیری دارد.

9.یک مهمان، همیشه نباید مهمان باشد.

10.یک موش، ضربه نهایی را به دیوار یک قلعه وارد می آورد.

11.یک موش تنها به یک سوراخ بسنده نمی کند.

12. یک روح مریض، طاقت دشواری و ناملایمات را ندارد.

13.یک آدم به اندازه تعداد آرزوهای دشمنانش می میرد.

14.یک مرد تنها، یا خدا است یا دیو.

15.یک ذهن بی گناه، به دروغ های شایعه می خندد.

16.یکی از راه های درمان گناه، جهل به آن است.

17.یک نقاش اگر چه میتواند گل بکشد، ولیکن از کشیدن عطر آن عاجز است.

18.یکی،محتاج کمک دیگری است.

19.یاریگری در عمل است،نه در حرف.

20.یک مطلب خنده دار را نمی توان با شعر تراژیک بیان کرد.

21.یک کفش، در هر پایی جفت و جور نمیشود.

22.یا هدف نگیر،یا اینکه در صورت هدف گیری، کامیاب شو.

23.یادآوری تلاش های گذشته،شیرین است.

24.یادآوری کارهای کامل شده، خوشایند است.

25.یک قصاب،از تعداد زیاد گوسفند نمی ترسد.

26.یک ناطق فاسد،قانون را تعریف می کند.

27.یک ذهن خشنود،یک ضیافت مداوم است.

28.یک مرد خشنود،آدمی ثروتمند است.

29.یک قاضی یک قانون ناطق بوده و قانون، یک قاضی خاموش است.

30.یک قاضی خوب، همیشه شرافت را به مصلحت ترجیح میدهد.

31.یک قاضی فاسد، چندان دغدغه ی حقیقت را ندارد.

32. یادگیری،یک نوع غذای طبیعی برای روح است.

33.یک مرد خوب،همیشه در حال فراگرفتن است.

34.یک مرد عاقل، بهتر از یک مرد قوی است.

35.یک ظاهر خوشایند،امتیاز کوچکی نیست.

36.یک کلید طلایی،به هر دری میخورد.

37.یک روح صابر، بهترین درمان درد است.

38.یک شیر ممکن است مدیون یک موش شود.

39.یادتان باشد که حقظ شکوه بسیار دشوار است.

40.یک دست، دست دیگر را میشوید.

41.یک سندان بزرگ، واهمه ای از سر وصدا ندارد.

42.یک سرباز دلدار،همزمان، یک ژنرال است.

43.یک ساعت می تواند حاصل یک عمر را برباد دهد.

44. یک دختر، زیباتر از مادر زیبایش است.

45.یا جلوی زبانت را بگیر و یا اینکه به اسارت ناشی از آن تن بده.

46.یک روز درخشان برابر با چند روز تاریک است.

47.یا حاکم روحت باش،یا اینکه سلطه ی آن را پذبرا شو.

48.یک دوست که از طریق رشوه و پیشکش تحصیل شود،باز هم توسط دیگری خریداری خواهد شد.

49.یکی جان کنده و دیگری دسترنجش را صاحب می شود.

50.یک رسم قدیمی،قدرت طبیعت را کسب می کند.

51.یک رسم بد،باید برانداخته شود.

52.یک ذهن منسجم،به ضایعات به دیده ی تحقیر می نگرد.

53.یک نگرش سالم، ثروتی بزرگ است.

54.یک ذهن خوب،صاحب یک قلمرو است.

55.یک شیوه ی درمان،نمیتواند برای هر بیماری مناسب باشد.

56.یک درخت ، نمی تواند دو سینه سرخ داشته باشد.

57.یک مرد خوش شانس نادرتر از یک کلاغ سفید است.

58.یادتان باشد که خواسته هایتان منصفانه باشد.

59.یک خانه،نمیتواند دو سگ داشته باشد.

60.یک ظرف خالی،بیشترین صدا را دارد.

61.یک بشکه ی خالی، به راحتی غلطانده می شود.

62.یک مرد حریص، تنها در آستانه ی مرگش تسلیم میشود.

63.یک چیز خوب در زمان وجودش کمتر ستوده میشود.

64.یک جمهوری،نمیتواند تحت هدایت چند نفر باشد.

65.یک تصویر،شعری ساکت است.

66.یک چیز بزرگ از برابر شدن با چیز کوچک میترسد.

67.یک شبه نمی توان به هیچ هنری مسلط شد.

68.یک پرنده در دست، برابر با چهار پرنده ی در حال پرواز است.

69.یک پدر بد، هرگز پسر خوب نبوده است.

70.یک سلطان باید کشورش را به فرزندانش ترجیح دهد.

71. یک ذهن بیمار، تحمل سختی ها را ندارد.

72. یک پسر تنه لش،در بزرگسالی اش گدا میشود.

73.یک مرد بزرگ به سرعت از زادگاه کوچکش در میگذرد.

74.یک آدم سنگدل،غالباّ بزدل است.

75.یافتن شانس،آسان تر از نگه داشتنش است.

76.یک قطره شانس،بهتر از یک بشکه عقل است.

77.یادآوری لذات پیشین،اندوه کنونی را تشدید می کند.

78.یک ساعت امروز، بهتر از دوساعت فردا است.

79.یکی برای همه و همه برای یکی.

80.یک جماعت همدرد،یک نوع آسایش حقیرانه را تجربه می کنند.

 

 

 

 

 

 نوع مطلب : ضرب المثل رومی هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic