@مجله گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری@* various magazine literary & culture & art *
نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 22 بهمن 1391-11:32 ق.ظ

ضرب المثل گرجستانی

- ضرب المثل گرجستانی:

1.اگر روباه را برای دزدیدن مرغ ببخشی، گوسفندت را هم خواهد برد.

2. آدم محتاط از سکندری خوردن حذر میکند، ولی وقتی که سکندری خورد، گردنش می شکند.

3. خروس نمیتواند از دوستی با روباه نفع ببرد.

4. شبنم باران نیست، ولی به اندازه باران مفید است.

5. عدالت، قدرت است.

6. کسی که مزه بدبختی را نچشیده، نمیتواند از نیک بختی لذت ببرد.

7. ماهی گفت: حرفهای زیادی دارم بزنم، ولی دهانم پر از آب است.

8. همسایه تو، آئینه تو است.

9. نفس موسیقی، زندگی است.

10. وقتیکه درختی به تنهایی در برابر باد مقاومت میکند، می شکند.

11. وقتی به خانه ات نزدیک شدی، بار سبک میشود.

12. هر مرد در خانه خود ارباب است.

 

 نوع مطلب : ضرب المثل ملل 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 15 بهمن 1391-11:11 ق.ظ

ضرب المثل ارمنستانی

1.با دوستت شام بخور، اما با او معامله نکن.

2. بدبختی و خوشبختی خواهرند.

3. با اینکه زیاد میدانی، با کلاهت مشورت بکن.

4. به کسی که حرف راست میزند، اسب بدهید.[که پس از گفتن حقیقت به کمک اسب فرارکند.]

5. جامه رستگاری هرگز کهنه نمیشود.

6. دوست به سر نگاه میکند، دشمن به پا.

7. در قلب هر کسی شیری خفته است.

8. دنیا دیگ است و انسان قاشق روی آن است.

9. دانا و فهمیده باش،ولی خود را نادان نشان بده.

10. در چاهی که ازآبش مینوشی، آب دهان مینداز.

11. سگهایی که با هم میجنگند، در برابر مرگ با هم متحد میشوند.

12. طلا در تیرگی میدرخشد.

 نوع مطلب : ضرب المثل ملل 

نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 9 بهمن 1391-12:09 ب.ظ

ضرب المثل شیلیایی

1.آنچه با آب می آید، آب هم آنرا میبرد.

2. اگر سلیقه های بد نبود، کالاها به فروش نمیرفت.

3. با همان معیاری که تو اندازه میگیری، دیگران تو را خواهند سنجید.

4. بهتر است انسان خود را از شر محفوظ نگهدارد، تا اینکه پس از گرفتار آن شدن، در صدد رهائی بر آید.

5. آنچه متحمل یک قطره شبنم میشود، متحمل یک توفان هم میتواند باشد.

6. دروغ میدود، تا به دست حقیقت گرفتار شود.

7. کسیکه کم را تحقیر کند، بزودی برای بسیار زیاد خواهد گریست.

8. مشاوری، بدتر از ترس وجود ندارد.

9. خوب آن استکه پایانش به خوبی ختم شود.

10. درستکاری، اولین باب دفترخردمندی است.

11. سکوت، گاه پاسخ است.

 نوع مطلب : ضرب المثل ملل 

نویسنده :سعادت
تاریخ:جمعه 6 بهمن 1391-12:22 ب.ظ

ضرب المثل ولزی

1.امید بدون تلاش، مانند مسافرت بدون کشتی است.

2. آدم تنبل، عصای شیطان است.

3. احتیاج، قانون را تقض میکند.

4. ٱئینه هر کس، همسایه اوست.

5. اسلحه دلیر، در دلش نهفته است.

6. آسانترین کارها شکست خوردن است.

7. آدم تمیز، خیلی آساننر کثیف میشود.

8. دیوارها، گوش دارند.

9. در خانه ای که بچه نیست، نور نیست.

10.دشنام، جراحتی است، درمان ناپذیر.

11. زیاد فکر کن، کمتر حرف بزن و کمتر بنویس.

12. زمستان که آید، بهار دنبالش است نه پاییز.

 

 نوع مطلب : ضرب المثل ملل 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 1 بهمن 1391-11:15 ب.ظ

ضرب المثل فنلاندی

1.کسی که نتوانسته است از تولد یافتن فرار کند، از مرگ هم نمیتواند فرار کند.

2. آنکه نمیتواند آتش روشن کند، میتواند عشق بورزد.

3. آنکه یک تپه پول دارد، یک کوه رفیق دارد.

4. کسیکه زمان به دست آوردن پول پس انداز میکند، زمان احتیاج معطل نخواهد ماند.

5. سوزن دزد، میخ دزد میشود.

6. گرز را خیلی بالا بلند مکن، چون ممکن است روی سرخودت بیفتد.

7. مرد سیر از گرسنگی چیزی نمیفهمد و مرد خندان از گریه چیزی سرش نمیشود.

8. حتی ماه تا طلوع نکند، نمیدرخشد.

9. در کشور نابینایان، آنکه یک چشم بیشتر ندارد، براحتی زندگی میکند.

10. روباهان را به کمک روباهان، میتوان گرفت.نوع مطلب : ضرب المثل ملل 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 24 دی 1391-11:59 ق.ظ

ضرب المثل فرانسوی

1. شمشیر عدالت خلاف ندارد .

2. شما که میتوانید از وقت استفاده کنید، چرا آنرا میکشید .

3. صلح پول تولید میکند و پول آتش جنگ را بر می افروزد .

4. صاعقه به قاه های بزرگ اصابت میکند .

5. عاقلتر از همه کسی است که خود را عاقل نمی انگارد .

6. عشق، سرفه، دود و پول را نمیتوان برای مدت طولانی پنهان نگه داشت .

7. عشق، به ندرت ناگهان می میرد .

8. عجله، بازی با آتش است .

9. عادل باش، حتی اگر گدا هستی .

10. عهدی که با نان و نمک بسته میشود، شکستنی نیست .

11. عشق، قلمرو سلطنت زن است .

12. فقیر کسی نیست که کم دارد؛ بلکه کسی است که خواهش هایش زیاد است .

13. فقط پزشکان، اجازه دارند دروغ بگویند .نوع مطلب : ضرب المثل ملل 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 24 دی 1391-11:39 ق.ظ

ضرب المثل عربی

1. کسی که صدقه میدهد، دوستی و رفاقت درو میکند .

2. آنکه از خود شهرتی بر جا میگذارد، جاودانه زنده است .

3. کسی که عیوب خود را میبیند، وقت آن را ندارد که به عیوب دیگران توجه کند .

4. شخصی که خود را در کنار آتش گرم میکند؛ باید بداند، خاصیت آتش سوزاندن است .

5. آنکه تنها غذا میخورد، تنها هم سرفه میکند .

6. کلیه امراض انسان از خون سرچشمه میگیرد .

7. موی سر احمق هیچوقت سفید نمیشود .

8. معامله دوستی را از بین میبرد .

9. همه را با یک چوب مران .

10. همسایه تو معلم توست .نوع مطلب : ضرب المثل ملل 

نویسنده :سعادت
تاریخ:پنجشنبه 21 دی 1391-12:40 ب.ظ

ضرب المثل چینی

1.شر ، هیچ وقت تنها مسافرت نمیکند .

2. شوخی ، مقدمه دعوا ست .

3. شمشیر تیز به دست سرباز شجاع داده میشود .

4. شنیدن، بهشت است؛ و دیدن، جهنم .

5. کسانی که میدانند، حرف نمیزنند؛ و کسانی که سخن میگویند، نمی دانند .

6. کسی که با زحمت کار میکند، با خوشحالی خواهد خورد .

7. کلمات نمیتوانند، حقیقت را عوض کنند .

8. کسی که وجدانش پاک باشد، همیشه شادمان است .

9. کلمات حبابهای آبنند، و اعمال قطرات طلا .

10. کسی که دنبال سعادت میرود، سایه را تعقیب میکند.

11. کسی که سوار پلنگ شود، نمیتواند مدت زیادی سواری بگیرد .

12. آنکه مهربانی میکارد، حق شناسی درو میکند.

13. یک متر طلا نمیتواند، یک متر وقت را بخرد .

14. یک پا ، بر دو قایق قرار نگیرد .

15. یک مرد واقعأ پولدار، نسبت به لباس خود بی اعتنا ست .

16. گودال های بزرگ را میتوان پر کرد، ولی دل آدمی پر شدنی نیست.

17. گل نیلوفر از گل و لای،سر بیرون می آورد.

18. گذشته را بدانید، تا آینده را بدانید.

19. گل سرخ فقط برای افرادی خار دارد، که در صدد بر می آیند، آنرا بچینند.

20. گفتن آسان است، وقتی اقدام میکنی،میفهمی عمل کردن دشوار است.

21. مرد در یکصد سال عمر ، نیکنام شده؛ ولی در کمتر از یک روز بدنام میشود.

22. محک طلا آتش است، و محک انسانها طلا.

23. از آنچه از دهانت خارج میشود، راجع به تو قضاوت خواهم کرد.نوع مطلب : ضرب المثل ملل 

نویسنده :سعادت
تاریخ:چهارشنبه 20 دی 1391-09:06 ب.ظ

ضرب المثل اسکاتلندی

 

1.عشق را دنبال کن ، از تو فرار خواهد کرد ؛ از عشق فرار کن تعقیبت خواهد کرد .

2. تمام قوانین عادلانه نیست .

3. بر عیوب و تقصیرات جزئی دیگران چشمک نزنید ، زیرا خود شما عیبهای بزرگ دارید .

4. به دشمنت نگو پایت کی خواب میرود .

5. برای زنده همیشه زندگی است .

6. برنج و آویشن هر دو در یک باغ رشد و نمو میکنند .

7. به فرزندی که پدرش را به دار آویخته ، از طناب سخن نگویید .

8. با باد بیا و با آب برو .

9. سیاهی رنگ دیگر نمیگیرد .

10. سرمای یک ساعته ، گرمای هفتاد ساله را نابود میکند .

11. سگها و بچه ها از ابلهان خوششان می آیند.

12. عصای کج ، سایه کج می اندازد .نوع مطلب : ضرب المثل ملل هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic