@مجله گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری@* various magazine literary & culture & art *
نویسنده :سعادت
تاریخ:چهارشنبه 30 بهمن 1392-06:42 ب.ظ

ضرب المثل فرانسوی ( ی )

1. یکصد سال نگرانی، توان پرداخت یک پاپاسی قرض را ندارد.

2. یک نقل قول ظریف، به سان الماس در دست یک آدم با شعور بوده؛ و به مثل یک سنگریزه در دست آدم احمق است.

3. یک چکش نقره ای، یک درآهنین را می شکند.

4. یک شاهزاده ی نجیب، حتی یک سکه نیز در جیبش ندارد.

5. یک میمون سالخورده، ادا و اطوار گیرایی ندارد.

6. یک موش مرده، سرما را حس نمی کند.

7. یک مرد ممکن است سگش را به گاز گرفتنش، وادارد.

8. یک مثال خوب، بهترین موعظه است.

9. یک ماهی در جاهایی چون آب، سس و آب شنا می کند.

10. یک مرد لنگ، همراه مرد لنگ تر از خودش، نمی شود.

11. یک لذت همراه با هزار درد است.

12. یک ماهیگیر لاف زن، همیشه از کوچه ی پشتی داخل خانه می شود.

13. یک نگهبان بد، معمولاٌ سبب تغذیه ی گرگ می شود.

14. یک سگ گرسنه، از غذای دستمالی شده نیز نمی گذرد.

15. یک گربه خوب، یک موش صحرایی خوب است.

16. یک مرد کور، کور دیگر را به چاه می اندازد.

17. یک مرد کوچک، یک بلوط تناور را می اندازد.

18. یک کفش زیبا، معمولاٌ پا را می زند.

19. یک مرد سواره، همیشه مغرور است.

20. یک فرشته ی جوان، شیطانی پیر است.

21. یک شمشیرزن خوب، هرگز آدمی ستیزه جو نیست.

22. یک آدم سیر، ناصح خوبی است.

23. یک شکم پر،یک شکم پر است.

24. یا فقیر بمان، یا اینکه از طریق درستکاری، شکوفا شو.

25. یک شرور را تدهین کن تا به سیخت بکشد و یک آدم شرور را به سیخ بکش تا تدهینت کند.

26. یک شمشیر کوتاه برای یک مرد شجاع کفایت می کند.

27. یک پنی شانس، برابر با یک پوند عقل است.

28. یک مرغ کور نیز،گاهی دانه می یابد.

29. یا سندان باش یا چکش.

30. یک شوهر کر و یک زن کور، زن و شوهر خوبی هستند.

31. یک زاغ، نشانه ی اندوه؛ دو زاغ، نشانه ی شادی؛ سه زاغ، نشانه ی عروسی؛ و بالاخره چهار زاغ، نشانه ی تولد است.

32. یک روسی، مست؛ دو روسی، بازی شطرنج؛ سه روسی، انقلاب؛ و بالاخره چهار روسی، یک ساز زهی است.

33. یک روباه خوب مرغ همسایه اش را نمی خورد.

34. یک کیک و یک رسم بد، باید شکسته شوند.

35. یک دختر بی تربیت به شیطنت فکر میکند.

36. یک خوک، همیشه خواب آشغال را می بیند.

37. یک الاغ دو بار بر روی یک سنگ سکندری نمی خورد.

38. یک زن آزمند، مستحق یک مرد شیاد است.

39. یک جشن، با خوردن گرم می شود.

40. یک جرقه، می تواند آتش بزرگی را موجب شود.

41. یک دماغ بزرگ، نمی تواند زیبایی یک چهره ی گیرا را مخدوش کند.

42. یک مرد سالم، آدمی کامیاب است.

43. یک آدم ترسو، می تواند تهدید کند.

44. یک عمارت بزرگ در عرض چند ساعت ساخته نمی شود و پیگیری لازم دارد.

45. یک پا، بهتر از دو پای چوبی است.

46. یک ضرر، همراه با زیان های متوالی است.

47. یک ارتش، بر روی شکمش قدم رو می رود.

48. یک احمق را، احمق بزرگتر، می ستاد.

49. یک احمق، همیشه در ابتدای کار است.

50. یک قول خشک و خالی، احمق را پایبند می کند.

51. یک کنده کج، آتش خوبی به دست می دهد.
نویسنده :سعادت
تاریخ:چهارشنبه 30 بهمن 1392-10:14 ق.ظ

ضرب المثل ایرلندی ( ی )

1. یک نوشیدنی خوب، منجر به تشنگی می شود.

2. یک نوشیدنی، کوتاهتر از یک داستان است.

3. یک مرد مست، غرقه در شرم است.

4. یادت باشد که نگه داشتن یک مارماهی از دم، دشوار است.

5. یک گربه جوان، غیز از کشتن موش چه کاری می تواند بکند.

6. یک گاو دیوار را شکسته و سایر گاوها از روی آن می پرند.

7. یک مرد کور می تواند دهانش را ببیند.

8. یک ذره ی کمک، بهتر از یک خروار ترحم و دلسوری است.

9. یک جفت کفی خوب، بهتر از دو جفت کفش با رویه ی خوب است.

10. یک کلبه( ازنظر) برای یک مرد فقیر، یک کاخ است.

11. یک عمل خوب لاف آمیز، بهتر از بی عمل است.

12. یک عقب نشینی خوب، بهتر از یک دفاع بی جان است.

13. یک مرد شجاع، بالاخره مزدش را می گیرد.

14. یک منفعت کوچک بهتر از منفعت بزرگ نسیه است.

15. یک پیر سالخورده، خم پذیر نیست.

16. یک زن سلیطه، اگر چه به خواسته اش می رسد، و لیکن از درد مرتبطه نیز، نمی تواند در امان باشد.

17. یک زن خوب، برابر با نیمی از زندگی است.

18. یک زن بد، بخش بزرگی از شیر چرخ کرده ی بدش را می خورد.

19. یک رذل زیرک، همیشه آراسته و خوش پوش است.

20. یک مشت بسته، با دست بسته مواجه میشود.

21. یا، چیزی را خودش داشته باش؛ یا اینکه اساساً از خیرش بگذر.

22. یک خوبی امروز، بهتر از دو خوبی دیروز است.

23. یک چشم در گوشه، قویتر از دو چشم در خانه است.

24. یک احمق، معمولاٌ متوسل به نصایح حیله گرانه می شود.

25. یک خمره ی خالی برای مدتی بوی شرابی را دارد که پیشتر در آن بوده است.

26. یک بله ی نصف و نیمه، بهتر از رد کردن کامل است.

27. یک آدم سحر خیز می تواند تا لنگ ظهر در رختخواب بماند.

28. یک کره اسب وحشی، می تواند به اسب خوبی بدل شود.
نویسنده :سعادت
تاریخ:سه شنبه 29 بهمن 1392-08:52 ب.ظ

ضرب المثل مصری عربی ( ی )

1. یک مشت ملاحظه، بهتر از یک گاری پر از پول است.

2. یک مرد را براساس شهرت دشمنانش مورد قضاوت قرار بده.

3. یک زانیه، همیشه دم به گریه است.

4. یک شیء زیبا، هیچ گاه کامل نیست.

5. یک توبیخ سودبخش، نمی تواند گزنده باشد.

6. یک دوست به نفع خودش پند می دهد نه به نفع تو.

7. یک مرد محترم در صورت مواجهه با مصایب، باز هم محترم باقی می ماند.

8. یک آفتاب پرست تا مادامی که از درخت دیگر مطمئن نشده است، از جایش بر نمی خیزد.

 
نویسنده :سعادت
تاریخ:سه شنبه 29 بهمن 1392-08:53 ق.ظ

ضرب المثل برمه ای آفریقا ( ی )

1. یک دروغ، هزار راست را ضایع می کند.

2. یک فلفل قرمز، در قعر دریا نیز تند است.

3. یک سلمانی، سر خود را نمی تراشد.

4. یک راهب، دغدغه ی شانه را ندارد.

5. یک دشمن هوشمند، ارزشمندتر از یک دوست نادان است.

6. یک پرنده وراج، آشیانه ندارد.

7. یک ماهی فاسد، کل قایق را متعفن می کند.

8. یک برده، اربابش را بر نمی گزیند.

9. یک زخم درمان می شود، ولیکن اهانت درمان ناپذیر است.

10. یک انگل، نمی تواند به تنهایی زندگی کند.
نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 28 بهمن 1392-09:37 ق.ظ

ضرب المثل کره ایی و هوسانی ( ی )

1. یک والد ناصالح، کودک را گمراه می کند.

2. یک نویسنده ی خوب، اهمیتی به وسایل نویسندگی نمی دهد.

3. یک نویسنده حساس، مداد و خودکارش را با دقت انتخاب می کند.

4. یک لقمه، برای دهان مرغ بسیار بزرگ است.

5. یک ماهی کوچک آب دریا را کند می کند.

6. یافتن خوراک آسان است، ولیکن با آرامش خوردنش، دشواراست.

7. یک فوت، برابر با هزار مایل است.

8. یک دل سر سپرده، از پس جابجا کردن آسمان نیز بر می آید.

9. یک زن متعه، چشم دیدن متعه ی دیگر را ندارد.

10. یک راهب، نمی تواند سر خودش را بتراشد.

11. یک دکتر نمی تواند بیماری خودش را درمان کند.

12. یک داوطلب، برابر با ده مرد اجیر شده و مجبور است.

13. یک جوجه کبوتر، نمی تواند بر روی یک کوه پرواز کند.

14. یک قرقاول جوان، در اثرتکان بالش رم می کند.

15. یک امر ساده، می تواند سبب ساز قتل شود.

16. یک زن تنبل، خود را به بهانه ی بچه اش معاف می کند.

17. یک تخم مرغ در دهان، بهتر از یک مرغ در مرغداری است.

18. یک برادر خوب، گنج است و لیکن یک برادر بد، دشمن است.

19. یک توهین عمومی، نیاز به عذری عمومی دارد.

20. یک درخت افتاده، بری نخواهد داشت.

21. یک گوساله و یک نوکر احمق از قصاب نمی ترسند.

22. یک احمق با چوب خودش فلک می شود.

23. یک شعر زیبا نیز، در اثر تکرار دل آزار می شود.
نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 27 بهمن 1392-11:01 ب.ظ

ضرب المثل ژاپنی ( ی )

1. یاد دادن، زود سرد می شود.

2. یک هنرمند ماهر، وسواسی نسبت به مصالح و مواد هنری اش ندارد.

3. یک همراه خوش در جاده، به خوبی یک یابو است.

4. یک مهربانی، بهای دیگری است.

5. یک ماهی کوچک، آب رودخانه را گل آلود می کند.

6. یک مرد گریزپا، نمی تواند راه فرارش را انتخاب کند.

7. یک شاخه ی کج، سایه ی کجی خواهد داشت.

8. یک اعجوبه ده ساله و یک نابغه بیست ساله، در سی سالگی، تبدیل به یک آدم معمولی می شوند.

9. یک سخن مکتوب، بهتر از هزار سکه ی طلا است.

10. یک سخن ملاطفت آمیز،می تواند سه ماه زمستان را گرم کند.

11. یک پزشک نسبت به تندرستی خود بی توجه است.
نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 27 بهمن 1392-10:20 ق.ظ

ضرب المثل چینی ( ی )

1.یاد دادن، خود آموزی است.

2.یک نسل درخت می کارد، تا نسل آینده از سایه ی آن بهره مند شود.

3. یک موش پاک باخته، به گربه حمله ور می شود.

4.یک مرد سرخ بینی ممکن است مست نباشد، و لیکن او را اینطور می شناسند.

5.یک مرد خوب، هیچ گاه از مرگ غافل نمی شود.

7.یک مرد واقعی در صورت گرسنگی نیز از درد شکم نمی نالد.

8. یک فرد ارتودکسی، ترسی از بدعت ندارد.

9. یکی، میتواند مانع بسیاری شود.

11. یک لغزش پا، متضمن هزار سال ندامت است.

12. یک سخنران خوب با یک شنونده ی خوب، برابری نمی کند.

13.یک صندوق گشوده،می تواند یک فرد متقی را نیز به گناه وسوسه کند.

14. یک اینچ منحرف شو، تا هزار مایلت سوخت شود.

15. یک کار خوب، یکصد عمل زشت را جبران می کند.

16. یکی را بکش، تا مایه ی عبرت دیگران شود.

17. یک کتابخانه با یک آموزگار خوب برابری نمی کند.

18. یک گل نمی تواند بدون آفتاب شکوفا شده و یک باغچه نیز، نمی تواند بدون عشق بارور شود.

19. یک مرد بدون عزم، مثل یک شمشیر آب دیده نشده است.

20. یک حاکم شریف، گونه های نزاری دارد.

21. یک حاکم شریف، نمی تواند کامیاب شود.

22. یک همراه شرور، همه را به جهنم دعوت می کند.

23. یک کتاب پلید و شیطانی، نمی تواند توبه کند.

24. یک شادی، به سادگی از پس هزار غم بر می آید.

25. یک سگ خوب، راه را نمی بندد.

26. یک زن با تقوا از بدبختی ها و فلاکت شوهرش می کاهد.

27. یکصد مرد تنها می توانند اردوگاهی را بر پا کنند و تنها این زن است که خانه ساز و خانه آرا است.

28. یک اونس طلا، قادر به خرید یک اینچ وقت نیست.

29. یک مقام مسئول هیچ گاه آدم رشوه دهنده را شلاق نمی زند.

30. یک ذهن خالی، القا پذیر بوده و یک کوه خالی، همه ی صداها را بازتاب می دهد.

31. یک خانواده، دیوار ساخته و دو خانواده لذت آنرا می برند.

32. یک دل پاک، آسمان و زمین را متأثر می کند.

33. یک پزشک زرنگ، هیچ گاه خودش را مداوا نمی کند.

34. یک پزشک نادان، هیچ تفاوتی با یک آدمکش ندارد.

35. یاری گر انسان، در اوج مصیبت او شوید.

36. یک آدم درباری در طول عمرش، هفت بار گدایی را تجربه می کند.

37. یک مرد در صورت ضرورت، باید پیشاپیش خودشکنی نماید.

38. یک ذره از فضله ی موش، تمام برنج یک دیگ را خراب می کند.

39. یک نوکر واقعی، هیچ گاه از ارباب قبلی خود بد نمی گوید.

40. یک شاخه جوان،منعطف و خم پذیر است.

41. یک جرقه، می تواند آتشی بر افروزد که موجب خاکستر شدن کل دهکده شود.

42. یک دشمن شجاع بهتر از یک دوست بزدل است.

43. یشم و مردان، هر جفتشان، به وسیله ی آلات سخت تیز می شوند.

44. یک روز باید تور انداخت و روزی دیگر آن را خشک کرد.

45. یک تیر تنها، نمیتواند از پس وزن یک خانه ی بزرگ بر آید.

46. یک میله ی آهنی در اثر چرخ خوردن پیوسته تبدیل به سوزن می شود.

47. یک شیشه پر، تکان نمی خورد.

48. یک روز غم آلود،طولانی تر از یک ماه شادمانه است.

49. یک الماس معیوب، در هر شرایطی بهتر از یک سنگ ریزه است.

50. یک فانوس دریایی افتاده،خطرناکتر از یک صخره ی مرجانی است.

51. یک سگ درمانده و مستأصل از روی دیوار نیز می پرد.

52. یک مرد خوب با یک زن خوب ازدواج نمی کند، زیرا یک مرد جذامی با شاخه ای شکوفا اردواج می کند.

53. یک کتابخانه ی پر از کتاب، نمی تواند با یک آموزگار خوب برابری کند.نوع مطلب : ضرب المثل های چینی هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic