@مجله گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری@* various magazine literary & culture & art *
نویسنده :سعادت
تاریخ:پنجشنبه 1 اسفند 1392-09:59 ق.ظ

ضرب المثل اسپانیایی ( ی )

1. یک موکل در بین دو وکیل، به مثل یک ماهی در میان دو گربه است.

2. یک زخم مهلک، درمان پذیر است؛ ولی شهرت به بد نامی، کشنده است.

3. یک ضربه بر روی میخ و صد ضربه بر نعل اسب بزن.

4. یک دل مصمم، راٌی پذیر است.

5. یک چیز بد، هر گز نمی میرد.

6. یک پنی (اونس) از مادر، برابر با یک پوند از کشیش است.

7. یک شنونده ی خوب، یک متملق خاموش است.

9. یک مرد به علت آنچه که به خانه می آورد، ممکن است دستخوش گریه شود.

10. یک مرد گرسنه، پیش از صد وکیل می یابد.

11. یک آدم گردن کلفت، همیشه بزدل است.

12. یک جسم کوچک، می تواند حاوی یک روح بزرگ باشد.

13. یک قلعه ی هوشیار، هیچ گاه دستخوش شبیخون نمی شود.

14. یک عمل خوب نیز، می تواند نا فرجام باشد.

15. یک علف هرزه، همه ی آش دیگ را خراب می کند.

16. یخبندان، نمی تواند آسیبی را متوجه علف هرزه نماید.

17. یک عشق، عشق دیگر را می راند.

18. یک عاشق خوب به کندی فراموش می کند.

19. یک بهانه ی لنگ، بهتر از بی بهانگی است.

20. یک ظرف زشت، هرگز از دست نمی افتد.

21. یک ضرب المثل، جمله ی کوتاهی است که بر تجربه ای طولانی استوار است.

22. یک گوش را به بد گویی اختصاص داده و گوش دیگر را به مطالب خوب، ولیکن به هیچ وجه توجهی به چاپلوسی نکن.

23. یا شنا کن یا اینکه بمیر.

24. یک مرد، پرنده را رمانده و دیگری آن را شکار می کند.

25. یک دست، دست دیگر را شسته و هر جفت شان صورت را می شویند.

26. یک زنبور عسل، بهتر از هزار مگس است.

27. یک روستایی جهت در کشیدن یک مرغابی بریان در دهانش، باید برای مدتی با دهانی باز بر روی تپه بایستد.

28. یک قفل برای کیفت و دو قفل برای دهانت بخر.

29. یک دوستی آشتی کرده، دشمنی مضاعف است.

30. یک دودکش دودآلود، برای فرد به قیمت چند استیک شاهانه آب می خورد.

31. یک خوک کثیف شده، در صدد کثیف کردن دیگری بر می آید.

32. یک مرد پشم آلو، مردی خوش شانس است.

33. یا الاغ می میرد یا سگ و سیخ زننده ی آن.

34. یک پنی(اونس) خانواده بهتر از یک پوند دوستی است.

35. یک چشمت به ماهیتابه و چشم دیگرت به گربه باشد.

36. یک دل شجاع، بر بدبختی چیره می شود.

37. یک تماشاچی، بهتر از یک بازیکن، بازی را می بیند.

38. یک مرد مطلع، برابر با دو مرد است.

39. یک پند خوب، قیمت ندارد.

40. یک پرنده در قفس با ارزش تر از یکصد پرنده ی بزرگ در هوا است.

41. یک پرش بزرگ، همراه با لرزش بزرگ است.

42. یک بیوه ی جوان، نمی تواند برای بلند مدت بیوه باشد.

43. یک بیوه تپل، یا باید ازدواج کند و یا اینکه صومعه نشین شود.

44. یک بلوط بزرگ، با یک ضربه، ساقط شدنی است.

45. یک بزدل در خانه اش شیر بوده و در بیرون یک خرگوش است.

46. یک دندگی در بحث چیزی جز فاصله گرفتن از حقیقت نیست.

47. یک اسب کوتاه، بزودی قشو می شود.

48. یک مرد متاٌ هل به سان یک پرنده ی زندانی است.

 
업소찾기
چهارشنبه 6 فروردین 1399 07:00 ق.ظ
Took me time to read all the comments, but i really enjoyed the article. It proved to be very helpful to me and i am surte to all the comments here! It's always nice when you can not only be informed, but also entertained!
토토사이트
یکشنبه 3 فروردین 1399 08:23 ب.ظ
great website...plenty of useful information here
http://portassicurazioni.it/extension-ciglia-costo-trieste/
شنبه 14 دی 1398 11:37 ب.ظ
Maintain the outstanding work !! Lovin' it!
카지노사이트
پنجشنبه 28 آذر 1398 08:39 ق.ظ
online casino site.
카지노사이트
پنجشنبه 28 آذر 1398 08:38 ق.ظ
online casino site.
카지노사이트
پنجشنبه 28 آذر 1398 08:37 ق.ظ
online casino site.
카지노사이트
پنجشنبه 28 آذر 1398 08:37 ق.ظ
online casino site.
바카라사이트
پنجشنبه 28 آذر 1398 08:36 ق.ظ
online casino site
온라인카지노
پنجشنبه 28 آذر 1398 08:36 ق.ظ
online casino site.
카지노사이트
پنجشنبه 28 آذر 1398 08:35 ق.ظ
onnline casino site.
카지노사이트
پنجشنبه 28 آذر 1398 08:35 ق.ظ
online casino site.
http://produkte-gegen-haarausfall.eu/propecia.html
جمعه 11 مرداد 1398 01:10 ق.ظ
Valentin is ideal for call me and my wife doesn't as it
at just. My house is in Mt. The job I've been occupying several years
ago is an interviewer but I've always wanted my very business.
What me and my family love is to climb but i can't becoming my
profession really. Her husband and her maintain a website.
Your preferred retail stores want to check out it out: http://produkte-gegen-haarausfall.eu/propecia.html
http://brucia-grassi-efficace-it.eu/chocolateslim.html
پنجشنبه 10 مرداد 1398 03:33 ب.ظ
The author is known by selected of Kristy. Indiana is where we've lived for many will never move.
The job I have been occupying regarding the is a
data processing policeman. My friends say it's harmful to me but what Truly like doing may well fitness and I'll be starting another thing along it will.
He's not godd at design but you might want to check his website: http://brucia-grassi-efficace-it.eu/chocolateslim.html
http://seven-pride.com/de/tabletten-zum-muskelaufbau.html
پنجشنبه 10 مرداد 1398 02:13 ب.ظ
Hello girly friend. Let me introduce myself. I'm Jaime Kehoe but Certain like if you want to use my full name.
For years she's lived in Montana but her husband wants them to move.
Software developing is how I support my children and the salary has been really
fulfilling. What his family and him love is perform baseball but he's thinking on starting something new.
My wife and I maintain a website. You'll probably decide to to
find out about it here: http://seven-pride.com/de/tabletten-zum-muskelaufbau.html
http://brucia-grassi-efficace-it.eu/sliminazer.html
دوشنبه 7 مرداد 1398 09:58 ق.ظ
Nice fulfill you, i am Jaime and my wife doesn't take pleasure
in at mostly. In her professional life she's a data
processing officer and she will not change it anytime hurriedly.
The thing I adore most kit cars but I've not made any cash with the following.
Montana is her birth place but she'll have to one day or one.
He's not godd at design anyone might need to check his website: http://brucia-grassi-efficace-it.eu/sliminazer.html
http://na-zmarszczki.eu/loreal-Paris-Collagen+30.html
جمعه 4 مرداد 1398 01:47 ب.ظ
Mallie Coggin is how I'm called and Really feel comfortable individuals use the full name.
The job I've been occupying most desired is a bookkeeper truly something I seriously enjoy.
She currently lives in Mt. To act is the thing Films most of all.
Check out offers you news on my little website: http://na-zmarszczki.eu/loreal-Paris-Collagen+30.html
http://produits-contre-la-calvitie.eu/propecia.html
جمعه 4 مرداد 1398 10:38 ق.ظ
Eddie Mercer is what people call him and he feels comfortable when people use complete name.
My wife and I picked to occupy Delaware. What I love doing is fishing
nevertheless can't succeed my profession really. Meter reading is
what she does for money. See what's new on her website here: http://produits-contre-la-calvitie.eu/propecia.html
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/eco-slim-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
پنجشنبه 3 مرداد 1398 07:54 ب.ظ
Greetings. The author's name is Santiago Vos but he doesn't like
when people use his full nick name. Colorado is her birth place but she may
have to move one day or one major. He is really fond of body building and now he has time
to take on new facts. Meter reading is my day job now but soon We are on your.
Her husband and her maintain web page. You might wish to check it out:
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/eco-slim-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/sliminazer-recenzja-i-opinie-dzialanie-cena-i-gdzie-kupic/
پنجشنبه 3 مرداد 1398 03:11 ق.ظ
Santiago is the way I'm called and my spouse doesn't substantially at each of the.

I've always loved living co. For years she's been working regarding interviewer and she or he will not change it anytime very soon. Fishing the
actual of things he loves most. My wife and I maintain a website.
You might want to give it a look here: http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/sliminazer-recenzja-i-opinie-dzialanie-cena-i-gdzie-kupic/
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/green-barley-plus-wyciag-z-mlodego-jeczmienia-opinie-dzialanie-i-sklad-produktu/
چهارشنبه 2 مرداد 1398 04:50 ب.ظ
Hello dear visitor. I'm Jaime. For years I have been living
in Montana and my parents live close. To solve puzzles is the hobby she might never stop doing.
Dispatching is what he does for money and he'll almost certainly not put it back anytime today.
See what's new on her website here: http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/green-barley-plus-wyciag-z-mlodego-jeczmienia-opinie-dzialanie-i-sklad-produktu/
http://schnell-viel-abnehmen-de.eu/blacklatte.html
چهارشنبه 2 مرداد 1398 03:46 ق.ظ
The author is known by selected of Kristy. Indiana is where we've lived
for many will never move. My friends say it's designers me but what I like doing most likely fitness and I'll be
starting another thing along in addition to. The
job I have been occupying widespread beverages . is a data processing agent.
He's not godd at design but you might want to check
his website: http://schnell-viel-abnehmen-de.eu/blacklatte.html
http://na-zmarszczki.eu/Vichy-Liftactiv-Collagen-Specialist.html
چهارشنبه 2 مرداد 1398 02:10 ق.ظ
Patsy is what you can call me and I feel comfortable when we use
complete name. What I love doing is to act and already I'm working to
earn money using it. After being out of my job one very unhealthy I became an interviewer
and Do not think think I'll change it anytime fairly
quickly. For a while he's visited Colorado anf the husband will never move.
Check out essentially the most news on my small website: http://na-zmarszczki.eu/Vichy-Liftactiv-Collagen-Specialist.html
http://seven-pride.com/pl/tabletki-na-przyrost-masy-miesniowej.html
چهارشنبه 2 مرداد 1398 12:48 ق.ظ
Hi there, I am Mallie Coggin. Montana is going to be my
living place there is nothing have shipments which cost more I
need here. For years I've been being employed as a
computer officer nevertheless i plan on changing that it.

What Excellent doing can be always to play baseball but I
can't make it my profession really. He's been perfecting his website for a few hours
now. Have a go here: http://seven-pride.com/pl/tabletki-na-przyrost-masy-miesniowej.html
http://productos-para-la-alopecia.eu/
سه شنبه 1 مرداد 1398 09:00 ب.ظ
Dianne exactly what her husband loves to call her but
large number of misspell they. Software developing is what he is doing but he's already created another a good.

He is really fond of going to fitness now, more than he has time for taking on new things.
For years I've been living in New York and by no means
move. Check out my website here: http://productos-para-la-alopecia.eu/
http://produkte-gegen-haarausfall.eu/rogaine.html
یکشنبه 30 تیر 1398 07:10 ب.ظ
The writer's name is Jaime. What I love doing
is kit cars and now i'm trying to generate income with the house.
Dispatching is what he accomplishes. My wife my partner and i chose to exist in Montana.
He's not godd at design but may want to search his website:
http://produkte-gegen-haarausfall.eu/rogaine.html
http://produit-efficace-pour-maigrir.eu/
شنبه 29 تیر 1398 02:30 ب.ظ
Santiago is his name and he totally digs that call.
She used to be unemployed however now he is really a data processing officer.
Delaware is the only place he's been require.

The favorite hobby for my children and me is to get together badges nevertheless can't
cause it to be my profession really. He's not godd at design but you'll
probably decide to to check his website: http://produit-efficace-pour-maigrir.eu/
http://seven-pride.com/fr/steroide-anabolisant-achat.html
یکشنبه 23 تیر 1398 07:12 ب.ظ
Tawanna Magdaleno is what her husband loves to call
her although is not her birth call. Fishing is the hobby Let me never stop doing.
Meter reading been recently my profession for some precious
time and I am think I'll change it anytime today.

New York is her birth put. Check out his website here:
http://seven-pride.com/fr/steroide-anabolisant-achat.html
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/idealica-dzialanie-sklad-opinie-cena-i-gdzie-kupic/
شنبه 22 تیر 1398 09:31 ب.ظ
Santiago is the place where I'm called and she doesn't regrettably at
many of. Fishing 1 of factors he loves most.
I've always loved living in colorado. For years she's been working the interviewer and she
or he will not change it anytime very soon.
My wife and I have a website. You may choose to examine it here:
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/idealica-dzialanie-sklad-opinie-cena-i-gdzie-kupic/
http://seven-pride.com/es/ganar-masa-muscular.html
شنبه 22 تیر 1398 04:20 ب.ظ
The name of the writer is Kristy Magdaleno but people always misspell it's.

The favorite hobby for her and her kids heading to to fitness and
now she has time to take on issues. He used to be unemployed still he is an accounting police.
New York may be the we've lived for years but I am
going to have for you to in per year or double.
He's been working with his website for a few
hours now. Have a look here: http://seven-pride.com/es/ganar-masa-muscular.html
http://naszinowlodz.pl/tag/tradycje/
پنجشنبه 20 تیر 1398 10:06 ق.ظ
Why people still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is existing on net?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30

هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic