@مجله گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری@* various magazine literary & culture & art *
نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 16 تیر 1392-12:58 ق.ظ

ضرب المثل رومی ( م )

1.محو شدن هنرمند،نشانه اوج استادی اش است.

2.مرد بیماری که طبیبش را وارث خود میکند،تن به حماقتی بزرگ داده است.

3.ما از کسی که به وی بدی کرده ایم،نفرت داریم.

4.مراقب باش که کسی منصفانه از تو بیزار نباشد.

5.مرد نمک نشناس،مثل یک وان پر سوراخ است.

6.ما به علت چیزهای مجاز،تباه می شویم.

7.معمولاّ نبوغ در اثر بدشانسی هرز میرود.

8.میمون و نوکر طلا آذین نیز،باز هم اصل خود را می نمایانند.

9.میمون،اگر به طلا نیز مزین شود،باز هم یک میمون است.

10.مهربانی دیر هنگام،تشکری را به دنبال ندارد.

11.موش ها،دغدغه ی بازی کردن با بچه گربه را ندارند.

12.موش در اثر خیانت شخصی،نابود میشود.

13.موش،ممکن است یاریگر شیر شود.

14.موش به وقتش،کابل را دو نیم میکند.

15.موسیقی،عشق برانگیز است.

16.موسیقی،مستخدمه ی خداوند است.

17.موسیقی،بهترین درمان برای روح افسرده است.

18.مورچگان،کاری به انبارهای خالی ندارند.

19.مقام،مرد را می نمایاند.

20.مقام،مرد را می آزماید.

21.مستی دیوانه وار،هر رازی را می گشاید.

22.مستی بیش از شمشیر آدم می کشد.

23.مستی،چیزی جز دیوانگی ارادی نیست.

24.مسافر بی پول،در برابر دزد آواز سر میدهد.

25.مرگ در سیاهترین شب فرد گریبانگیرش میشود.

26.مرگ گرگ،حیات دوباره بره است.

27.مرگ،خوبان را در می رباید.

28.مرگ،مرد فراری را تعقیب می کند.

29.مرگ،تمام بدهی ها را صاف میکند.

30.مرگ،از حضور یک مرد هراسان است.

31.مرگ،آخرین سرحد اشیاء است.

32.مرگ،برابرکننده ای بزرگ است.

33.مرگ،رهایی از بدبختی ها و جان کندن ها است.

34.مرگ،ترجیح داده میشود.

35.مرگ،سن وسال نمی شناسد.

36.مرگ،پزشک را به چالش میطلبد.

37.مرگ مالک همه چیز بوده و مردن یک قاعده است،نه مجازات.

38.مرگ پوشاننده ی هر چیزی است الا حقیقت.

39.مرگ،شاه و گدا را یکسان می کند.

40.مرگ،کوچکی انسان را به رخش می کشد.

41.مرگ،درمانی ندارد.

42.مرگ بدون ترس،آرزوگون است.

43.مرد دیوانه به علت دیوانگی اش مجازات میشود.

44.مرد دیوانه،مردی غایب است.

45.مرد پیر،یک پسر مضاعف است.

46.مرد را از همراه هانش می شناسند.

47.مرد در خانه اش،پادشاه است.

48.مرحمت بزرگان،دوامی ندارد.

49.مرحمت مثل گل تازه خشنود کننده است.

50.مدرسه را خوار بشمار و ابله بمان.

51.مد،قویتر از هر زورگویی است.

52.مثال بزرگترین،اغواگراست.

53.مثال،بهتر از قاعده است.

54.متهم کردن ساده تر از دفاع کردن بوده و ضربه زدن آسان تر از درمان یک زخم است.

55.ماهی بزرگ از ماهی های کوچک تغذیه می کند.

56.معمولاّ در اوج لذت مشکلی پدیدار میشود،که سبب رنجش ما میشود.

57.میوه گناه،تلخ است.

58.معدود کسانی هستند که نسبت به ارتکاب به گناه بی میل باشند.

59.مردم گرسنه توجهی به تعقل،عدالت و ادعیه نمی کنند.

60.مسایل گذشته،برگشت ناپذیر هستند.

61.من خریدن را به گدایی کردن ترجیح میدهم.

62.ممکن است یک کودک بیش ازاندازه،دعای مادرش را به همراه داشته باشد.

63.مرگ در راه میهن،جاودانگی است.

64.مرگ در راه میهن،شیرین و شادمانه است.

65.مردم در کار دیگران آگاهترند.

66.ماندگاری قدرت از طریق احتیاط،بیشتر از رایزنی های سفت وسخت است.

67.موارد دشوار،سبب بدی قانون میشود.

68.ما حال را بر اساس گذشته،مورد داوری قرار میدهیم.

69.ما چیزهای فریبا را از دور می ستاییم.

70.مراقبت،نشانه ی هوشمندی است.

71.مرد عاقل نباید بیش از اندازه،افسار زنش را شل کند.

72.مایلم که بهتر از ظاهرم باشم.

73.معمولاُ صورت خاموش،گویا و پرمعنی است.

74.مگذار شیطان،بیکارت بیابد.

75.مشاور بد،بیش از هر کس دیگری زیان میبیند.

76.مشورت بعد از عمل فایده ندارد.

77.میل به افتخار،آخرین لباسی است که بزرگان از تن خود می کنند.

78.مردهای محتاط،از شراب فاصله می گیرند.

79.مهمتر از همه،از دعوای ناشی از مستی بگریز.

80.مردان شجاع،نیازی به دیوار ندارند.

81.مشکلات و موانع،سبب تشجیع شجاعان می شود.

82.منزلت بدون صداقت،معنا و مفهومی ندارد.

83.منزلت پس از نمود،پیوسته افزایش می یابد.

84.محک شایستگی،کامیابی است.

85.ممکن است خرگوش توسط آخرین سگ کرفته شود.

86.موضوع تأمل شده،دستخوش کاستی کلمه نمی شود.

87.مردم،آدم ساکت را یک فیلسوف قلمداد می کنند.

88.مرگ ناشی از پرخوری،بیشتر از گرسنگی است.

89.میوه ی زودرس،زودتر می گندد.

90.مهم،چگونگی زندگی است نه طول آن.

91.مثل یک جوی آب،زندگی نیز جاری می شود.

92.مهار کردن زبان،ارزش کمی نیست.

93.مهار کردن زبان،سخت تر از پیروزی یافتن بر دشمن است.

94.من،مرگ را به خواری ترجیح میدهم.

95.مرد شاد،به دام دیوانگی نمی افتد.

96.مرقب دوستی های دروغین باش.

97.مشاجره و درگیری با یک آدم مست به سان در گیری با آدمی سر به هوا و پرت از مسئله است.

98.مشاجرات عشاق،تجدید حیات عشق است.

99.مشاجره و درگیری،لذلت عشق را دو چندان می کند.

100.مرافعات،زنجیروار به هم وابسته اند.

101.من خوب بودن را به ثروتمند بودن،ترجیح می دهم.

102.محبوبان خداوند،نیاز به چیزی ندارند.

103.مخالفت و هم ستیزی قویدستان،خطر را متوجه فرودستان می کند.

104.معمولاّ وقتی که یک احمق از خطایی می گریزد،گرفتار عکس آن می شود.

105.مثل یخ نازک،خشم نیز آب می شود.

106.مایه ی خرد،توانایی است، نه سالمندی.

107.ما به واسطه ی ظاهر حقیقت،گمراه می شویم.

108.مرد حسود به بهای شکوفایی دیگری،خو را می فرساید.

109.میانه روی باید در جریان شوخی رعایت شود.

110.ما در پیری،تاوان افراط کارهای جوانی مان را می پردازیم.

111.ما هرگز جوانتر نمی شویم.

112.من ناعادلانه ترین صلح را به عادلانه ترین جنگ ترجیح می دهم.

113.مجازات به تنهایی نمی تواند سبب ریشه کن شدن جنایت شود.

114.مجازات،با قدرت جنایت را تعقیب می کند.

115.مرد ثروتمند می تواند آسوده حالانه خطا کند.

116.مراقب سلامتی خود باش.

117.مجازات خطاکاران محدود،آینه ی عبرت سایرین می شود.

118.مجازات باید متناسب با جرم باشد.

119.مستحق مجازات،چندان دردش را احساس نمی کند.

120.مردم با تحول زمانه عوض می شوند.

121.معمولاّ تحولات با ذائقه ی ثروتمندان سازگار است.

122.مادر یک مرد ترسو،موردی برای گریستن ندارد.

123.مردم نباید از تحمل یک بلای عام سرباز زنند.

124.من میل به حرف زدن بیشترم را،مدیون پیری می دانم.

125.ما هیچ چیز را به سان پند با اکره نمی پذیریم.

126.من بیماری را به بی عاری ترجیح می دهم.

127.مردم به چشم خود بیش از گوش های خود باور دارند.

128.میانه روی،ایمن ترین شیوه است.

129.مؤمنان،به پاداش خود ایمان دارند.

130.مسائل انسانی،شوخی ای که نباید به واسطه اش گریست.

131.مرگ شرافتمندانه،بهتر از یک زندگی ننگین است.

132.ما نیز در مقطعی،ابله بوده ایم.

133.ماهیت انسان به گونه ای است که بر نواقص خود چشم می بندد.

134.مواظب باش که دور شدن از خاکستر،تو را گرفتار ذغالهای سوزان نکند.

135.مسلط شدن بر همه چیز،ابلهی است.

136.مرد جوان باید به آموزگارانش احترام بگذارد.

137.ما به جای مدرسه،در زندگی می آموزیم.

138.من آزادی بی قرارانه را به بردگی خاموش ترجیح می دهم.

139.مردان خوب نباید ترسی از اغنیا داشته باشند.نوع مطلب : ضرب المثل رومی هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic