@مجله گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری@* various magazine literary & culture & art *
نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 3 فروردین 1393-01:02 ب.ظ

آدم به آدم می رسد و دل به دل راه دارد

پرچم کوروش هخامنشیپرچم کوروش هخامنشیجام مارلیکجام مارلیکجام از شمال غربی ایرانطرحی از جام مارلیکجام طلایی مارلیکجام کلار دشتنماد پرچم روم شرقینماد پرچم انگلستاننماد پرچم روسیهپرچم سلاجقه رومنماد پرچم اتریشنماد پرچم اسکاتلندانسان با سر عقاب از تمدن بین النهرینگنج یافت شده از مارلیکجام هخامنشیسرستون هخامنشیپرچم گلی هخامنشیگاو بالدار آجر لحابی بین النهرینشیر دالنماد پرچم شاهنشاهیانسان سر عقابی از تمدن مصراز تمدن بین النهرینالهه بالدار از تمدن مصرنشان عقاب از تمدن مصرسمبل عقاب از تمدن اردننشان فراماسونریسمبل عقاب تمدن مایاعقاب تمدن آزتکعقاب تمدن هندوستانغقاب در تمدن ترک هانشان عقاب دوسر از بابل باستاناز تمدن بین النهرینعقاب در سمبل روم غربیخدای آشور باستانسمبل فروهر از تمدن هخامنشی

نوع مطلب : گالری 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 25 اسفند 1392-03:22 ب.ظ

ضرب المثل ایرلندی ( ه )

1. هر استادی، از اول استاد نبوده است.
2. هدیه، از بزرگواری بخشنده اش مشخص میشود.
3. هر چقدر ویولن قدیمی تر باشد به همان اندازه نیز، نغمه اش دلچسب تر است.
4. هر انسانی، کشورش را می ستاید.
5. هیچ مرگی، بدون علت نیست.
6. هر مرگی آسانتر از کشته شدن به وسیله ی شمشیر است.
7. هزینه ی مرحمت بیشتر از کد یمین و عرق جبین است.
8. هر فرازی، فرودش را دارد.
9. هر چیزی مناسب یک آدم لخت است.
10. همه ی گناهان، سایه های بلندی می اندازند.
11. همه ی کلیدهای یک کشور، بر روی یک کمربند آویزان نیستند.
12. هر کسی میتواند کلاهش را در برابر یک باد سرکش از کف بدهد.
13. هر کاهی، خاری در چشم است.
14. هیچگاه یک کار خوب را به تعویق مینداز.
15. هیچگاه بر اساس ظاهر اشخاص قضاوت نکن، چون ممکن است که در زیر لباس فقیرانه، دلی غنی وجود داشته باشد.
16. هر چیز زردی، طلا نبوده و هر چیز سفید، تخم مرغ نیست.
17. هر کسی از درد خودش مینالد.
18. هر شروعی، ضعیف است.
19. هر سگی دم در خانه اش شجاع است.
20. هرگز، بی گدار به آب نزن.
21. همانطورکه پرنده از درختی به درخت دیگر میرود، خمیازه نیز از مردی به مرد دیگر سرایت میکند.
22. هیچ نیازی محسوس تر از فقدان یک دوست نیست.
23. هر آنچه نزدیک دل است، نزدیک لب نیز هست.
24. هر حکایتی، دو روایت دارد.
25. هر چیز تازه، دلپسند و هر چیز قدیمی، دل آزار است.
26. هر کودکی بازتابگر نوع تربیتش است.
27. هر بیماری پس از بهبودی، خود یک پزشک میشود.
28. هیچ اجاقی، به پای اجاق شخصی نمیرسد.
29. هیچ چیزی ارجح تر از آشتی نیست.
30. هر کسی آب را به سوی آسیاب خود میراند. نویسنده :سعادت
تاریخ:سه شنبه 20 اسفند 1392-09:56 ب.ظ

ضرب المثل فرانسوی ( ه )

1. هیچ چیزی، بدون علت نیست.
2. هر هنری، کلیت شخص را میطلبد.
3. همدردی، سبب تخفیف درد میشود.
4. هیچ خریدی نمیتواند مثل هدیه باشد.
5. هیچ بالشی به نرمی وجدان آسوده نیست.
6. هر فردایی نانش را به همراه دارد.
7. هیچکس به اندازه ی یک پدر روحانی که پیشتر یک راهب بوده است، نمیتواند درک درست تری از مفهوم ناراستی داشته باشد.
8. هیچ چیزی مثل مهربانی، به سرعت کهنه نمیشود.
9. هر منقار کجی، بوسیله شکارش نگه داشته میشود.
10. هیچ چیزی دلچسب تر از میوه ی ممنوعه نیست.
11. همیشه از مرگ متوفی، زمان زیادی سپری شده است.
12. هیچ چیز برای فرد طالب غیر ممکن نیست.
13. هیچ چیز مسری تر از یک مثال نیست.
14. هیچ ماهیگیری ای، به پای ماهی گیری در دریا نمیرسد.
15. هر کسی لذتش را در جایی میجوید.
16. همه ی گنجهای زمین، نمیتواند لحظه ای سوخت شده را بازگرداند.
17. همراه دزد نیز، به اندازه ی دزد گناهکار است.
18. هیچ مردی، قهرمان نوکرش نیست.
19. هر چقدر قوم و خویش فرد بیشتر باشد به همان اندازه نیز، مشکلاتش زیاد میشود.
20. هیچ غروری بدتر از غرور یک گدای نوکیسه نیست.
21. هیچ چیزی به سادگی یک عمل خوب، خدشه دار نمیشود.
22. هر کسی را دوست داری، سگش را نیز دست بدار.
23. هماهنگ کن عبایت را با وزیدن باد.
24. هر چقدر گستره ی صعود بیشتر باشد، ابعاد سقوط  نیز بیشتر است.
25هیچ قفلی در برابر قدرت طلا تاب ایستادگی ندارد.
26. هیچگاه فردی را دو شیطانه نکن.
27. هرگز پوست شیر ارزان نیست.
28. هرگز در جلوی یک آدم لنگ، لنگ نزن.
29. هر کاری باید آغازی داشته باشد.
30. هدیه یک مرد شرور، رگه هایی از اربابش را دارد.
31. هر روزی، گناه خاص خود را دراد.
32. هر سوراخی، میخ مناسبی را طلب میکند.
33. هیچگاه در سنگری مباش که طرف مقابلت قویتر از تو باشد.
34. هر سگ پارس کننده ای، گاز نمی گیرد.
35. هیچ روزی به اندازه ای بلند نیست که به شب نینجامد.
36. هرچه نفرین های علیه روباه بیشتر باشد، به همان قدر نیز، سورچرانی اش بیشتر میشود.
37. هر رقاصی را نمیتوان شادمان خواند.
38. هیچ سبزه ای بر روی راه کوبیده شده نمیروید.
39. هیچکس نمیتواند هم پدرش را خشنود کند و هم همه را.
40. هیچ خورشتی به ذائقه ی همه خوش نمی نشیند.
41. هیچ چیزی به اندازه ی رازداری، طاقت فرسا نیست.
42. هدایای کوچک، دوستی را آبیاری میکند.
43. هیچ لباس فاخری نمیتواند یک دلقک را استتار کند.
44. همیشه چیزی به دختر آراسته و لباس ژنده، میچسبد.
45. همه چیز، به جز روز و شب قابل خریداری است.
46. همه ی واقعیات، نباید بر زبان رانده شود.
47. همه ی انسانها، یا از چیزی میترسند؛ یا عاشق چیزی هستند و یا اینکه گم کرده ای دارند.
48. هیچ ضیافتی، به پای ضیافت آدم خسیس نمیرسد.
49. همه ی راه ها به رم ختم میشود.
50. همانطورکه یک نوک ظریف از پس سوراخ کردن چیزی بر نمی آید، تیغی که بیش از اندازه تیز باشد نیز، خوب نمیبرد.
51. هر چوبی، برای ساختن تیر مناسب نیست.
52. هر کسی، روش خاصی برای تازیانه خوردن دارد.
53. هیچ چیزی مسخره تر از تشریفات صرف نیست.
54. همه چیز به علت تاخیر، از کف نمیرود.
55. هوا، باد، زن و شانس مثل تاس لغزنده هستند.
56. هیچکس در کشورش، پیامبر نیست.
57. همیشه پند اول یک زن را مورد توجه قرار بده.
58. هیچ چیز به اندازه ی پند، مفت و مجانی نیست.
59. هیچ چیز برای آدم بی میل، آسان نیست.
60. همه ی اختلافات از بله و نه ناشی میشود.
61. هییچوقت با نور شمع زن(کم) زیرپوشت را انتخاب نکن.
62. هیچ چیزی سنگین تر از رازداری نیست.
63. همه بر این گمانند که بارشان سنگین تر از دیگران است.
64. هر چقدر صعود بیشتر باشد، به همان اندازه نیز سقوط بیشتر است.
65. هر چیز سستی، نمی افتد.
66. هیچ چاشنی ای به پای اشتها نمیرسد.
67. هر انسانی، ارزش خاص خود را دارد.
68. هر چقدر تعداد ابلهان بیشتر باشد، به همان اندازه نیز ابعاد خنده، افزایش می یابد.
69. هرگز سعی نکن که اشتباه احمق را به وی گوشزد کنی.
70. هر پرنده ای، لانه اش را دوست دارد.
71. هر آسیابانی، آب را به طرف آسیای خود میکشد.
72. هیچ آتشی، بدون دود نیست.       


نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 19 اسفند 1392-09:49 ب.ظ

ضرب المثل هلندی ( ه )

1. همراه خوب، زود به مقصد رسیدن است.
2. هر چقدر یک نجار بی هنر باشد، به همان اندازه نیز ابزارهایش زیاد میشود.
3. هیچ گوسفندی به سوی دهان گرگ خفته، روان نمیشود.
4. همه ی کسانیکه دندانهای خود را نشان میدهند، گاز نمیگیرند.
5. هر چیز کوچکی، به درد به خور است.
6. هرگز در دریا پول مکار.
7. هیچکسی بیشتر از آدم مفلس، قول نمیدهد.
8. هر کسی باید با پاروهای خودش پارو بزند.
9. هم جنسی و هم گرایی، غنی و فقیر نمیشناسد.
10. هیچکس در امور شخصی اش، عاقل نیست.
11. هر گلوله ای سبب سقوط پرنده نمیشود.
12. همانطورکه شیطان از صلیب فراری است، ، آدم شرور نیز از روشنی میگریزد.
13. همه ی اشخاصی که ملازمان رکاب امپراطور هستند، شاهزاده نیستند.
14. هر چیزیکه شاخ داشته باشد، شاخ میزند.
15. همه، سگ فرومانده را گاز میگیرند.
16. همه ی سگهای جهان، دندان دارند.
17. هیچکسی مسوؤل بهشت و جهنم دیگران نیست و سرزنش نمیشود.
18. هیچ غله ای بدون سبوس نیست.
19. همانطورکه آمده، همانطور نیز خواهد رفت.
20. همه ی ادارات چرب و چیلی اند.
21. هیچ کلاهی آنقدر مقدس نبوده است که از تیررس شیطان دور مانده باشد.
22. هر دیگی دو دستگیره دارد.
23. هر آدمی که به رویت میخندد، نمیتواند دوست تلقی شود.
24. هر کسی در حرفه اش، یک دزد است.
25. هیچکس از درد دیگری خبر ندارد.
26. هر پرنده ای که نوک بخورد، میخواند.
27. هیچگاه یک گربه ی غارتگر را خریداری نکنید.
28. هر خروسی باید تاج داشته باشد.
29. همانطورکه پرخوری سبب سوءهاضمه میشود، پرحرفی نیز دردسر آفرین است.
30. هر کسی در پای چوبه ی دار، تبدیل به یک واعظ میشود.
31. هر چیزی چاره دارد، به جز مرگ.
32. هیچ حیوانی جسارت یک مادیان کور را ندارد.
33. هر فرازی، فرودی دارد.
34. همه ی تهدید کنندگان نمی جنگند.
35. همه ی آنچه که در تور می افتد، ماهی نیست.
36. همه از روی پرچینهای کوتاه میپرند.
37. هر پایی در یک کفش نمیرود.
38. هرکسی بر این باور است که جغدش، یک باز است.
39. هر کسی در خانه اش، ارباب و سرور است.   


نوع مطلب : ضرب المثل های هلند 

نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 19 اسفند 1392-09:37 ق.ظ

ضرب المثل مصری عربی ( ه )

1. همسایه ی بد تنها آن چیزیکه داخل میشود را میبیند، نه آن چیزیرا که از خانه خارج میشود.
2. همسایه نزدیکت، بهتر از برادر دوردستت است.
3. هیچ ظلمتی چون جهل نیست.
4. هر چیز ممنوعه،شیرین است.
5. هزار درنای آسمان،ارزش یک کنجشگ در مشت را ندارد.
6. هر گوسفندی،به وسیله پاهای خودش آویزان میشود.
7. همراهی با کلاغ،فرد را به لاشه ی سگ رهنمون میکند.
8. هر روز زندگی،صفحه ای از تاریخت است.
9. هنر تراشیدن ریش را میتوان از روی صورت اشخاص فرا گرقت.
10. همانطورکه آب شور، شیرین نمیشود، زن روسپی نیز، نمیتواند ماهیتش را دگرگون کند.
11. همه ی دانسته ها، گفته نمیشود.
12. هر خورشیدی، مجبور به افول است.
13. هیچکس خود را خار نمی انگارد.
14. هرگز پشت سر یک مرده حرف نزن.
15. هیچ جمعیتی در پشت دروازه های صبر نمی ایستد.
16. هیچگاه در میان جمع، اندرز مگو.
17. هر کسی لباسهای مندرس خود را در بازار میفروشد.
18. هر کسی غذای بد درست کند (خودش) آنرا میخورد.


نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 18 اسفند 1392-08:05 ب.ظ

ضرب المثل برمه ای آفریقا ( ه )

1. هفت روز، نهایت عمر یک مهمان است.
2. هر سوسکی، بچه اش را ملکه ی زیبایی می انگارد.
3. همه چیز در قایق به خوبی پیش میرفت که یکباره پارو شکست.
4. هر چقدر عشق عمیق باشد، به همان اندازه نیز خشم عمیق میشود.
5. هیچگاه قطره ی شبنم، رقیب خورشید نبوده است.
6. هیچزمان یک شتر، کوهان شتر دیگر را مسخره نمیکند.
7. هیچوقت شلاق به دست، سگ را به سویت مخوان.
8. هیچکسی با هر دو پایش، عمق رودخانه را نمی آزماید.
9. هر حیوانی در لانه اش شیر است.
10. همه ابلهان( شیرین عقلها ) را دوست دارند، لیکن هیچشخصی دوست ندارد که پسرش یک احمق باشد.


نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 18 اسفند 1392-09:09 ق.ظ

ضرب المثل چینی ( ه )

1. همه ی توانایی هایت را بروز نده، همه ی اندوخته ات را خرج مکن و بالاخره همه ی دانسته ها و اطلاعاتت را فاش نکن.

2. همسایه ی خوب، یک گنج موجود است.

3. همراهی با دیگران، چیزی جز خودیاریگری نیست.

4. همانطورکه به خدا خدمت میکنید، به والدینتان نیز خدمت کنید.

5. هر کسی دیوار لرزان را میلرزاند.

6. هر چیزی در ابتدای کار مشکل مینمایاند.

7. هیچ دردی جان کاهتر از زندگی بریده و مرگ جدا شده نیست.

8. هر موجود خاک شونده ای، دوباره بر روی و درون خاک باز می گردد.

9. هر فرقه ای حقیقت خاص خود را داشته و هر حقیقتی، فرقه ی خاصش را دارا می باشد.

10. هر شخصی باید تاوان گناه خودش را بدهد.

11. همه ی گربه ها عاشق ماهی هستند، و لیکن از خیس شدن میترسند.

12. هر مسئله ی گذشته، دیروز مرده و هر مسئله ی آینده، امروز متولد شده است.

13. همانطورکه دانه ی غله از ذخیره ی سال گذشته شکل گرفته، بچه ها هم از زندگیهای شایسته بوجود میآیند.

14. هر کجا که بروی، آسمان به یک رنگ است.

15. هیچگاه با یک دست دو قورباغه را نگیر.

16. هر چقدر قدرت فرد کمتر باشد بهمان اندازه نیز، قدرت نمایی اش افزایش می یابد.

17. هیچ خربزه فروشی، نمیگوید که خربزه اش تلخ است.

18. هوش، یعنی فرصت شناسی.

19. هیچگاه به ماهی شناگر و پرنده ی پرنده، حسادت مکن.

20. همانطورکه هیزم خوب میتواند به بخاری آسیب برساند، اعمال خوب نیز میتوانند بدون پاداش باشند.

21. هر چقدر شب بلندتر باشد، به همان اندازه نیز رویای ما دور ودرازتر میشود.

22. هیچ عقلانیتی به پای سکوت نمیرسد.

23. همانطورکه مشت ظریف برای دعوا مناسب نیست، حرف خوب از پس نفرین کردن بر نمیآید.

24. هر تیغه ی علف، سهم خاص خود را در شبنم آسمانی دارد.

26. هر چقدر زنجبیل، مانده تر باشد بهمان اندازه نیز، تندتر میشود.

27. همنشینی با آدمهای شرور و نابکار، به سان خوابیدن در بین چاقو و شمشیر است، چون دراین حالت فرد هراسناک میشود.

28. همنشین تو از تو بهتر باید، تا تو را عقل وهوش افزاید.

29. هر چه دهان شیرینتر باشد به همان اندازه نیز، دل سیاه میشود.

30. همه ی فتنه ها از گشودگی زیاد دهان ناشی میشود.

31. هیچ چیزی نمیتواند جای یک دوست دیرین را بگیرد.

32. هر کسی بر آتش دیگ خودش می دمد.

33. هیچگاه خدمتکاران جذاب را استخدام نکن.

34. همینطورکه دو خورشید وجود ندارند، دو حکمران نیز نمیتوانند باشند.

35. همانطورکه مشت ظریف برای دعوا مناسب نیست، حرف خوب نیز از پس نفرین کردن بر نمی آید.

36. هیچوقت در حضور یک شاهزاده شوخی مکن.

37. هر روزی، نمیتواند جشن فانوس ها باشد.

38. همانطورکه سنگ چاقو را تیز میکند، مرد نیز، مرد را تیز میکند.

39. هر انسانی، فی نفسه منحصربفرد است.

40. همه ی جهان، از غرش تندر باخبر میشوند.

41. هیچگاه از دیگران، بیش از خودت پرس و جو نکن.

42. هیچکسی یک پسر را به اندازه ی پدرش نمیشناسد.

43. هر کدام از پاها را در قایق جداگانه ای قرار نده.

44. هیچگاه با مردی که جوهر را به صورت بشکه ای میخرد، بخث و جدل مکن.

45. همانطورکه درختهای صاف زودتر از همه قطع میشوند، چاه حاوی آب شیرین نیز زودتر خشک میشود.

46. همینطورکه با کاستیهای خودت برخورد میکنی، با نواقص دیگران نیز برخورد کن.

47. همانطورکه سنگ یشم صیقل خورده بی ارزش است، آدم بیسواد نیز به درد چیزی نخواهد خورد.نوع مطلب : ضرب المثل های چینی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:شنبه 17 اسفند 1392-03:25 ب.ظ

Idiomatiic Expressions & proverbs Persian_English عباره ها و مثلهای پارسی_انگلیسی ( ه )

1. Ogle at girls هیزی کردن،دید زدن

2. Don't breathe a word! هیچی نگو!

3. 1.He scorns and sneers at everyone

2. He is contemptuous of everyone هیچکس را داخل آدم نداند(حساب نکند)

4. None is born master هیچکس از شکم مادرش عالم زاده نشده

5. 1. Every pedlar praise his needles

2. No fish-seller cries stinking fish هیچ ماست بندی نمی گوید ماست من ترش است

6. There is not a single stain on your character هیچ لکه ننگی به شما نمی چسبد

7. 1. No garden without weeds

2. No rose without a thorn هیچ گلی بی خار نیست

8. You can take a horse to the water, but you can not make him drink هیچ کس را نتوان به زور وادار به انجام کاری کرد

9. Home, sweet home هیچ کجا منزل خود آدم نمی شود

10. Not to lift / raise, stir. turn / a finger هیچ کاری انجام ندادن، از جای خود تکان خوردن

11. Sudden fright and shock هول و تکان

12. To be shocked / starled هول کردن

13. A sharp fellow هوشیار و زیرک

14. Be out of one's senses هوش و حواس خود را از دست دادن

15. 1.I was astounded

2. It took my breath away هوش از سرم پرید

16. 1. I am standing by you

2. I am right behind you

3. I'll back you up هوایت را دارم

17. To pull some one through هوای کسی را در سختی ها داشتن

18. keep an eye on things هوای کار را داشته باش

20. To cherish a desire for something هوای چیزی را در سر پروراندن

21. To land on sb for هوار شدن

22. 1. The propects are bleak

2. The chips are down هوا پس است

23. He has become too big for his boots هوا (یابو) ورش داشته

24. 1.To cause a scandal

2. To cause an outcry هو و جنجال راه انداختن

25. To spread/criculate rumor هو انداختن ( شایعه پراکنی کردن )

26. Learn to say,before you sing هنوز غوره نشده، مویز شده

27. 1.He is still very green

2. He is a greenhorn هنوز بچه است

28. To put the cart before the horse هنوز اسب فراهم نکرده، نعل تهیه کرده

29. When duty calls,no man should disobey هنگامی که وظیفه ایجاب می کند همه باید فرمانبردار باشند

30.To butter a person up هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن

31. 1. That is all there is

2. Take it or leave it همین است و بس

32. And that's that! همین است که هست

33. 1. Is that your final word?

2. Is that all? همین؟( در مقام اتمام حجت و تهدید)

34. She is always tittering? همیشه نیش اش باز است

35. Today you/tomorrow me همیشه شعبان یک بار هم رمضان

36. He does everything on the sly همیشه کارهایش را یواشکی انجام می دهد

37. leave no stone unturned همه توانایی ها را بکار گرفتن

38. Is that all? همه اش همین؟

39. Jack of all trades, master of none همه کاره و هیچ کاره

40. Big bug کله کنده

41. She is the talk of the town همه راجع به او صحبت می کنند

42. He swindles everyone همه را رنگ می کند

43. To treat them all alike/indiscriminately همه را با یک چوب راندن( یکسان رفتار کردن )

44. It's a dirty bird that fouls its own nest همه جا را به گند کشیدن، جای آباد نگذاشتن

45. 1. She is the real instigator

2. She is the root of all evil همه آتش ها از گور او بلند می شود

46. Be of one mind همفکر بودن،یکدل بودن

47. 1. They piss in the same pot

2. They pee in the same pot همه شون سر و ته یک کرباسند

48. Go along with همراهی کردن

49. Stand in with... همدست شدن با ...

50. 1. Be in tune with

2. Be in harmony with با هماهنگ بودن

51. Be a true son of one's father همانند پدر خود بودن، به پدر خود رفتن

52. Just as well you didn't come همان بهتر که نیامدی

53. 1. And that is it

2. Period

3. I have nothing more to say and that is final همان است که گفتم

54. She promised to bring it but never did همان آوردنی که آورد!

55. It is business and pleasure combined هم فال است و هم تماشا

56. He wants have it in both way هم خر را می خواهد و هم خرما را

57. Chime in with هم آهنگی کردن با

58. 1. To be a turn-coat

2. To be a slipplery customer هفت خط بودن

59. To be sound / fast asleep دشاه را خواب دیدن- غرق خواب هفت پا

60. 1. Look slippy

2. Be on the qui vive هوشیاربودن - گوش به زنگ بودن

61. All sound and no sense هزار وعده خوبان، یکی وفا نکند

62. Don't ever make rash statements هرگز نسنجیده حرف نزن

63. 1. Not for the world

2. By no means هرگز - درهیچ موردی - ابداً نه

64. There was great confusion / chaos هرکی هرکی بودن ( هرج و مرج )

65. Everybody draws water to his own mill هر کسی سنگ خودش را به سینه می زند

66. A scapegrace هرزه و اصلاح ناپذیر

67. 1. Give mouth

2. Lie one's head off هرزه درایی کردن، بیشرمانه حرف زدن

68. Come what may هر چه بادا باد

69. 1. I drew blank every time

2. None of my tricks worked هر نقشی زدم نگرفت ( هر نقشی زدم نگرفت )

70. I will be a feather in your cap هر گلی بزنی به سر خودت زدی

71. Every groom is a king at home هر گدایی در خانهء خود پادشاه است

72. He that would have eggs, must endure the calking of hens هر که طاووس خواهد، جور هندوستان کشد

73. I played every trick in the book هر کلکی را که فکر کنی، سوار کردم

74. 1. love me , love my dog

2. He that loves the tree, loves the branch هر کسی گوش را میخواهد، گوشواره را هم میخواهد

75. Every dog has his day

هر کسی چند روزی نوبت اوست

76. 1.The riff-raff

2. All and sundry

3. The rabble هر کس و ناکس

77. It is never too late to mend هر کجا که جلوی ضرر را بگیری منفعت است

78. There are tricks in every trade هر کاری راهی دارد

79. It was made khown to all and sundry هر فلان فلان شده ای از موضوع با خبر شده

80. As deemed necessary هر طور لازم باشد(ایجاب کند)

81. Every nook and corner / cranny هر سوراخ سنبه ای

82. Every one seeks his mate هر سری به دنبال همس خویش است

83. 1. There is a slove for every sore

2. Desperate diseases must have desperate cures هر دری درمانی دارد

84. There is a time for every thing / every thing is good in its season هر چیز به جای خویش نیکوست

85. 1. Utter / say what your sad heart prompts you to

2. Utter what your gloomy heart wishes the drain هر چه میخواهد، دل تنگت بگو

86. What will be will be هر چه قسمت باشد، همان می شود

87. The cord breaks at last by the weakest pull هر چه سنگ است، مال آدم لنگ است

88. 1. For weal or / and woe

2. All is for the best

3. For good or for ill / evil هر چه پیش آمد، خوش آمد

89. She is growing more demanding as she grows older هر چه پیر تر میشود، پر توقع تر می شود.

90. Like question, like answere هر چه بگویی، همان را میشنویی

91. He would never retract همان است هر چه بگوید،

92. As you sow, you'll mow هر چه بکاری، همان را درو میکنی

93. After all he is of the same stock هر چه باشد، از همان تخم و ترکه است

94. 1. By hook or by crook

2. somehow هر جوری شده - به هر طریق ممکن

95. Flies go to lean horses هر جا سنگ است، برای پای لنگ است

96. The end justifies the means هدف، وسیله را توجیه میکند

97. The hotel was home from home هتل، مثل منزل خودمان بود

98. Outrage upon decency هتک حرمت

99. 1. To cry bitterly

2. To sob noisily های های گریستن

100. 1. To cause a hue and cry

2. To set up a clamour های و هوی بر پا کردن

101. Be in a wax هار شدن

102. هر چه رشته بودم، پنبه شد
نویسنده :سعادت
تاریخ:سه شنبه 13 اسفند 1392-11:13 ق.ظ

ضرب المثل کره ایی و هوسانی ( ه )

1. هنر، جهان وطن است.

2. هر جایی که انسان زندگی می کند،آنجا وطنش است.

3. هر ملاقاتی با مفارقت همراه است.

4. همه باید بمیرند.

5. هر چقدر که گردن دراز باشد باز هم سر، بالاتر ازآن است.

6. هیچ رود بزرگی، جویبار را از خود نمی راند.

7. هیچ جا، دعوت نشده است؛ اما همه جا می رود.

8. همان طور که دیوار موش دارد، پاتوق دزدان نیز در اطراف روستا است.

9. هر کسی باید به فکر خودش باشد.

10. هیچ پسری نمی تواند به خوبی پدرش باشد.

11. هر پرنده ایی از خودش ستایش می کند.

12. هیچ کس بوی گند غایطش را قبول ندارد.

13. هیچ کس به درستی نمی داند که کدام ابر، باران زا است.
نویسنده :سعادت
تاریخ:سه شنبه 13 اسفند 1392-03:28 ق.ظ

ضرب المثل ژاپنی ( ه )

1. همسایگان نزدیک، بهتر از اقوم دور است.

2. هیچ کس، متوجه بوی بد دهانت نیست.

3. هر دیداری، جدایی داشته و همه ی زندگان نیز خواهند مرد.

4. هیچ گنجی برتر از فرزند نیست.

5. هیچ خوراک مشهوری، لذیذ نیست.

6. هیچ رازی نیست که سرانجام برملا نشود.

7. هیچ شمشیری نمی تواند بر عقل و منطق چیره شود.

8. هر درختی، آشیانه ی پرنده را بر دوش نمی کشد.

9. همه چیز این دنیا، متحول می شود.

10. هیچ چیزی، ترسناکتر از آدم دیوانه و ابله نیست.

11. هفت بار زمین بخور و در بار هشتم، بلند شو.

12. هر چیزی در این دنیا وابسته به پول است.

 

 
نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 12 اسفند 1392-01:07 ب.ظ

ضرب المثلهای فارسی در انگلیسی Farsi Proverbs in English

1.A bad wound heals but a bad word doesn't.

2.A broken hand works, but not a broken heart.

3.A broken sleeve holdeth the arm back.

4.A stone thrown at the right time is better than gold given at the wrong time.

5.A thief is a king till he's caught.

6.A thief knows a thief as a wolf knows a wolf.

7.Be a lion at home and a fox abroad.

8.By a sweet tongue and kindness, you can drag an elephant with a hair.

9.Courteous men learn courtesy from the discourteous.

10.Courtesie is cumbersome to them that ken it not.

11.Courtesy on one side can never last long.

12.Do little things now; so shall big things come to thee by and by asking to be done.

13.Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?

14.Do well the little things now; so shall great things come to thee by and by asking to be done.

15.Epigrams succeed where epics fail.

16.Every man goes down to his death bearing in his hands only that which he has given away.

17.Go and wake up your luck.

18.Go as far as you can see, and when you get there you'll see further.

19.Go further and fare worse.

20.He gives a party with bath-water.

21.He gives him roast meat and beats him with the spit.

22.He who want a rose must respect the thorn.

23.He who wants a rose must respect the thorn.

24.He who wants content can't find an easy chair.

25.I used to feel sorry for myself because I had no shoes until I met a man who was dead

26.If a man would live in peace, he should be blind, deaf, and dumb.

27.If fortune turns against you, even jelly breaks your tooth.

28.If one has to jump a stream and knows how wide it is, he will not jump. If he does not know how wide it is, he will jump, and six times out of ten he will make it.

29.If the teacher be corrupt, the world will be corrupt.

30.Luck is infatuated with the efficient.

31.No lamp burns till morning.

32.One pound of learning requires ten pounds of common sense to apply it.

33.Taking the first step with the good thought, the second with the good word, and the third with the good deed, I enter paradise.

34.The best memory is that which forgets nothing but injuries. Write kindness in marble and write injuries in the dust.

35.The best mode of instruction is to practise what we preach.

36.The best of friends must part.

37.The best of men are but men at best.

38.The blind man is laughing at the bald head.

39.The doctor must heal his own bald head.

40.The loveliest of faces are to be seen by moonlight, when one sees half with the eye and half with the fancy.

41.The wise man sits on the hole in his carpet.

42.Thinking is the essence of wisdom.

43.Use your enemy's hand to catch a snake.

44.Walls have mice and mice have ears.

45.What is brought by the wind will be carried away by the wind.

46.Whatever is in the heart will come up to the tongue.

47.Whatever you sow, you reap.

48.When the cat and mouse agree, the grocer is ruined.

49.Who does not beat his own child will later beat his own breast.

50.You can't pick up two melons with one hand.

51.You can't please everyone.

52.You can't polish a turd.

53.You can't push on a rope.

54.You can't put an old head on young shoulders.

55.You can't put new wine in old bottles.

56.You can't squeeze blood from a rock.

57.You can't take blood from a stone.

 

 

 

 
نویسنده :سعادت
تاریخ:شنبه 10 اسفند 1392-02:17 ق.ظ

Idiomatiic Expressions & proverbs Persian_English عباره ها و مثلهای پارسی_انگلیسی ( ی )

1. To slipped into somewhere یواشکی وارد شدن

2. 1. Slip out

2. Slip away

3. To take french leave یواشکی بیرون رفتن، جیم شدن

3. He who has but one son, makes him a fool یکی یکدانه یا خل می شود یا دیوانه

4. One man's loss is another man's gain یکی می برد، و یکی می بازد

5. 1. The last but one

2. The one before last یکی مانده به آخر( ما قبل آخر )

6. Once upon a time یکی بود، یکی نبود

7. 1. Laugh till one's sides shake

2. Shake one's sides ( with laughter, laughing ) یکریز خندیدن، هی خندیدن

8. Take a glimpse یکدم نگاه کردن، دیدن چیزی که در حرکت است

9. Spar at each other یکی به دو کردن با همدیگر

10. Have a look یک نگاه انداختن

11. 1. Escape by a hair's breadth

2. Have a hairbreadth escape یک مو با ( مرگ و زندگی ) فاصله داشتن

12. Cock-and-bull story یک مشت راست و دروغ سر هم کردن (جور کردن)

13. A pack of lies یک مشت دروغ

14. Some meaningless words یک مشت حرف پوچ

15. Be a bag of bones یک مشت استخوان بودن

16. A bunch of hooligans/ruffians یک مشت اراذل ( لات و لوت )

17. A bunch of dirty crooks یک مشت آدم مزخرف و متقلب

18. Ill news files fast یک کلاغ و چهل کلاغ

19. A square meal یک غذای درست و حسابی

20. 1. To be dead broke

2. To be penniless یک غاز هم نداشتن

21. To pass the exam on the first try یک ضرب در امتحان قبول شدن

22. Do as you would be done by یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگری

23. 1. To be an inveterate liar

2. To be a born twister یک روده راست توی شکم کسی نبودن

24. Twin souls یک روح در دو بدن

25. A full cabin is better than empty castle یک ده آباد، بهتر از صد شهر خراب

26. They are poles apart یک دنیا، با هم فرق دارند

27. Over head and ears in love یک دل، نه صد دل، عاشق شدن

28. 1.Many hands make light work

2. Weak things united become strong

3. Unity makes strenght یک دست، صدا ندارد

29. Eleven grooms for a one-eyed horse یک حمام خرابه، چند جامه دار می خواهد

30. 1. wants a premium

2. want something into the bargain یک چیزی، هم دستی می خواهد

31. Cunning surpass strength یک جو عقل، بهتر از صد من زور است

32. Better be lucky than wise یک جو شانس، خوب چیزی است

33. Not to have a bean یک پاپاسی پول نداشتن

34. 1. What is good/sauce for the gosse is good/sauce for the gander

2. One can't apply double یک بام و دو هوا نمی شود

35. 1.To convince oneself

2. To make sure یقین کردن

36.1. To be certain/sure

2. To feel confident یقین داشتن

37. 1.To seize by the collar

2. To get hold of someone یقه کسی را گرفتن

38. 1. She didn't make an impression

2. She was a flop یخش نگرفت

39. Very funny ! Ha , Ha , Ha ! یخ کنی ( خیلی لوس و بی مزه )

40. You paly a lyre in vain to an ass یاسین به گوش خر خواندن

41. 1. Those were the days

2. good old days یاد آن روزها بخیر

42. Set a begger on a horse back and he will ride to the devil یا رب مباد که گدا معتبر شود؛ گر معتبر شود، ز خدا بی خبر شود ( تازه به دوران رسیده )

43. Be in keeping with something یا چیزی هماهنگ یا جور

44. To do something hurriedly یا الله عجله کن !
نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 4 اسفند 1392-06:48 ق.ظ

ضرب المثل هلندی ( ی )

1. یخ بندان، زیانی را متوجه علفهای هرز نمی کند.

2. یک میمون آراسته به یک انگشتر مصلا(اعلا) نیز،باز هم چیزی بیشتر از میمون نیست.

3. یک موش پیر، به سادگی سوراخی را برای خود دست و پا می کند.

4. یک مار ماهی در دست، بهتر از ده مار ماهی در دریا است.

5. یک گوسفند، پا در جای پای گوسفندی دیگر می گذارد.

6. یک کلاغ نمی تواند نشانگر فرا رسیدن زمستان باشد.

7. یک سیب گندیده، همه ی سیب های سبد را می گنداند.

8. یک کت زیبا، معرفی نامه ی خوبی است.

9. یک مشت صبر، بهتر از یک پیمانه مغز است.

10. یک خروس در مزبله(خاکروبه) دانی اش شجاع است.

11. یک شاهد عینی، بهتر از ده شاهد شنیداری است.

12. یک ساعت در صبح، برابر با دو ساعت در شب است.

13. یک دختر بی نظیر، تبدیل به زنی شکننده می شود.

14. یک روستایی نو کیسه، پدرش را نمی شناسد.

15. یک راهب فراری،هرگز از صومعه اش به نیکی یاد نمی نکند.

16. یک خدا، یک زن، و لیکن دوستان باید زیاد باشند.

17. یک دوست، بهتر از یک مشت پول است.

18. یک خانه پر از دختر به مثل یک سردابه حاوی آبجوی ترش است.

19. یک خریدار در هنگام خریدن نیاز به یک هزار چشم دارد.

20. یک خر دوبار سرش را به همان دیوار نمی کوبد.

21. یک خدا، یک زن و دوستان بسیار.

22. یک مرد حسود، از چاقی همسایه اش لاغر می شود.

23. یک آدم شجاع، بدبختی را به بازی می گیرد.

24. یک پنی عمل، بهتر از یک پوند موعظه است.

25. یادآوری دوباره، بهتر از فراموشی است.نوع مطلب : ضرب المثل های هلند 

نویسنده :سعادت
تاریخ:جمعه 2 اسفند 1392-02:38 ب.ظ

ضرب المثل دانمارکی ( ی )

1. یک همسایه ی خوب، بهتر از برادری در دور دست است.

2. یک وکیل عاقل، هییچ گاه داد خواهی نمی کند.

3. یک مهارت خوب، از یک اساس طلایی بر خوردار است.

4. یک واعظ جوان، یک جهنم تازه است.

5. یک مرد مست، وادار به رقصیدن می شود.

6. یک سگ محجوب به ندرت چاق می شود.

7. یاریگر مایل( بازیگر ماهر)، به انتظار درخواست کردن نمی نشیند.

8. یک گوسفند گال زده، همه ی گله را بیمار می کند.

9. یک سگ گرسنه و یک اسب تشنه، بر انگیخته نمی شود.

10. یک گاو رام، بهتر از هفت گاو چموش و پرشر و شور است.

11. یک گاز، گاز دیگری را به دنبال دارد.

12. یک ابر کوچک، نیز می تواند جلوی تابش خورشید و ماه را بگیرد.

13. یک سنگ کوچک، می تواند یک گاری بزرگ را واژگون کند.

14. یک قفل کوچک، بهتر از خانه ای است که عاری از چفت و بست است.

15. هیچ گاه از یک کار خوب پشیمان مباش.

16. یک سر طاس، پیش از دمیدن سپیده، شانه زده می شود.

17. یک خیش می زند و دیگری می کارد و برداشت کننده، مشخص نیست.

18. یک مرد نمی تواند همه ی اقوامش را بر دوشش بکشد.

19. یک کودک ثروتمند، معمولاٌ از دامن یک مادر فقیر بر می خیزد.

20. یک شاه ماهی دودی شخصی، بهتراز یک مار ماهی تازه ی دیگری است.

21. یک دست بودن، بهتر از طلای وصله و پینه دار است.

22. یک صورت روشن، علیرغم خاموشی صاحبش، ستوده می شود.

23. یک صندلی شکسته، زیاد قابل استفاده نخواهد بود.

24. یک شکم بشکه سان، محروم از یک ذهن صیقل حورده است.

25. یک اصلاح سر بد، مایه ی شرم دو نفر است.

26. یک سنگ کوچک، می تواند؛ یک گاری را واژگون کند.

27. یک دست می بایست دست دیگر را بشوید، که در غیر اینصورت، هر جفت شان کثیف می شوند.

28. یک خلبان خوب در دریای آرام و هوای صاف، شناخته نمی شود.

29. یک ذهنیت شاهانه، خانواده را می گسلد.

30. یک زن راست گو، دوستهای اندکی دارد.

31. یک حرف به موقع، بهتر از ده حرف دیر هنگام است.

32. یک مرد لزران، باید به عصا تکیه کند.

33. یک بچه ی سوخته، از آتش ترسیده؛ و کودک گاز گرفته شده، نیز از سگ می ترسد.

34. یک پنی خشکی، بهتر از ده پنی دریا است.

35. یک کیسه پول، قویتر از دو کیسه حقیقت است.

36. یک پند خوب، بهتر از یک خروار توصیه ی بی ارزش است.

37. یک پرنده ی در دست، بهتر از دو پرنده ی موجود در بام است.

38. یک شاه خوب، بهتر از یک قانون قدیمی است.

39. یکصد واگن غم، نمی تواند یک مشت قرض را صاف کند.

40. یک شاهین عاقل، چنگالش را پنهان می کند.

41. یک دل خشنود، به ندرت آه می کشد و این در حالیستکه، یک دهان غم زده به کرات می خندد.

42. یک ایده ی دلچسب، زود هنگام فرا نمی رسد.

43. یک کره ی جوان و یک اسب پیر، نمی توانند در کنار هم خوب کار کنند.

44. یک هالوی پیر، بدتر از یک هالوی تازه کار است.

45. یک گوش احمق در، است و دیگری دروازه.

46. یک بخاری شخصی، دست کمی از طلا ندارد.

47. یک ترانه ی احمقانه را می شود به اشکال مختلف خواند.

48. یک پرنده آزاد، بهتر از یک سلطان اسیر است.

49. یک کمان خمیده، به زودی از پای در می آید.
نویسنده :سعادت
تاریخ:پنجشنبه 1 اسفند 1392-08:59 ق.ظ

ضرب المثل اسپانیایی ( ی )

1. یک موکل در بین دو وکیل، به مثل یک ماهی در میان دو گربه است.

2. یک زخم مهلک، درمان پذیر است؛ ولی شهرت به بد نامی، کشنده است.

3. یک ضربه بر روی میخ و صد ضربه بر نعل اسب بزن.

4. یک دل مصمم، راٌی پذیر است.

5. یک چیز بد، هر گز نمی میرد.

6. یک پنی (اونس) از مادر، برابر با یک پوند از کشیش است.

7. یک شنونده ی خوب، یک متملق خاموش است.

9. یک مرد به علت آنچه که به خانه می آورد، ممکن است دستخوش گریه شود.

10. یک مرد گرسنه، پیش از صد وکیل می یابد.

11. یک آدم گردن کلفت، همیشه بزدل است.

12. یک جسم کوچک، می تواند حاوی یک روح بزرگ باشد.

13. یک قلعه ی هوشیار، هیچ گاه دستخوش شبیخون نمی شود.

14. یک عمل خوب نیز، می تواند نا فرجام باشد.

15. یک علف هرزه، همه ی آش دیگ را خراب می کند.

16. یخبندان، نمی تواند آسیبی را متوجه علف هرزه نماید.

17. یک عشق، عشق دیگر را می راند.

18. یک عاشق خوب به کندی فراموش می کند.

19. یک بهانه ی لنگ، بهتر از بی بهانگی است.

20. یک ظرف زشت، هرگز از دست نمی افتد.

21. یک ضرب المثل، جمله ی کوتاهی است که بر تجربه ای طولانی استوار است.

22. یک گوش را به بد گویی اختصاص داده و گوش دیگر را به مطالب خوب، ولیکن به هیچ وجه توجهی به چاپلوسی نکن.

23. یا شنا کن یا اینکه بمیر.

24. یک مرد، پرنده را رمانده و دیگری آن را شکار می کند.

25. یک دست، دست دیگر را شسته و هر جفت شان صورت را می شویند.

26. یک زنبور عسل، بهتر از هزار مگس است.

27. یک روستایی جهت در کشیدن یک مرغابی بریان در دهانش، باید برای مدتی با دهانی باز بر روی تپه بایستد.

28. یک قفل برای کیفت و دو قفل برای دهانت بخر.

29. یک دوستی آشتی کرده، دشمنی مضاعف است.

30. یک دودکش دودآلود، برای فرد به قیمت چند استیک شاهانه آب می خورد.

31. یک خوک کثیف شده، در صدد کثیف کردن دیگری بر می آید.

32. یک مرد پشم آلو، مردی خوش شانس است.

33. یا الاغ می میرد یا سگ و سیخ زننده ی آن.

34. یک پنی(اونس) خانواده بهتر از یک پوند دوستی است.

35. یک چشمت به ماهیتابه و چشم دیگرت به گربه باشد.

36. یک دل شجاع، بر بدبختی چیره می شود.

37. یک تماشاچی، بهتر از یک بازیکن، بازی را می بیند.

38. یک مرد مطلع، برابر با دو مرد است.

39. یک پند خوب، قیمت ندارد.

40. یک پرنده در قفس با ارزش تر از یکصد پرنده ی بزرگ در هوا است.

41. یک پرش بزرگ، همراه با لرزش بزرگ است.

42. یک بیوه ی جوان، نمی تواند برای بلند مدت بیوه باشد.

43. یک بیوه تپل، یا باید ازدواج کند و یا اینکه صومعه نشین شود.

44. یک بلوط بزرگ، با یک ضربه، ساقط شدنی است.

45. یک بزدل در خانه اش شیر بوده و در بیرون یک خرگوش است.

46. یک دندگی در بحث چیزی جز فاصله گرفتن از حقیقت نیست.

47. یک اسب کوتاه، بزودی قشو می شود.

48. یک مرد متاٌ هل به سان یک پرنده ی زندانی است.

 


  • تعداد صفحات :11
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات